020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 5.12.2023

Muutos kahteen jätemaksuun
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset jäteasemien sekajätteen vastaanottomaksuihin ja paperilaskun toimittamisesta veloitettavaan maksuun. 

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

 Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja.

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 25.10.2023

Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle

Yhdeksäntoista (19) yli neljän asunnon kiinteistöä ei ole järjestänyt erilliskeräystä 1.10.2022 voi­maan tulleiden erilliskeräysvelvoitteiden mukaisesti. Jätelautakunta päätti siirtää näiden kiinteistöjen kierrätyskelpoisten ­jät­tei­den erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omais­ten, eli kuntien ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten, käsittelyyn.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 24.8.2023

Lausunto Lohjan ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Lohjan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten luonnoksesta. Jätehuoltoviranomainen toteaa muun muassa, että Lohjan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räys­ten luon­nok­ses­sa on paljon ympäristön kannalta hyviä ja tar­peel­li­sia mää­räyk­siä mutta myös määräyksiä jätteistä ja jätehuollosta, joista mää­rä­tään tar­kas­ti jätehuoltomääräyksissä. On tärkeää, että ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set ja jätehuoltomääräykset eivät ole ristiriidassa kes­ke­nään.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja