020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle

Kompostointi omalla pihalla on hyvä tapa hyödyntää biojätteet ja kierrättää ravinteet.  Jätelain mukaan ruokajätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus alueen jätehuoltoviranomaiselle.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kompostoivia kiinteistöjä sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.   Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi pakko ryhtyä kompostoimaan.

Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen toimialueella ilmoituksen voi tehdä nettisivuilta www.ujlk.fi löytyvällä lomakkeella. Lomakkeella vaadittava Rosk’n Rollin asiakasnumero löytyy esimerkiksi jätemaksulaskulta. Lomakkeeseen täytetään tiedot kompostoinnista ja kompostorista sekä kompostoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot.

Jos pihassa on jo toimiva kompostori, tulee ilmoitus tehdä heti. Myös asiakkaiden, jotka ovat tehneet ilmoituksen kompostoinnista ennen vuotta 2022, tulee nyt tehdä ajantasainen ilmoitus. Jatkossa ilmoitus tulee uusia viiden vuoden välein.

Tärkeää on muistaa, että ruokajätteen kompostointi on sallittu vain suljetussa ja lämpöeristetyssä kompostisäiliössä, jossa on tiivis kansi ja pohja.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista sen sijaan ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kompostointi-ilmoituksilla kootaan tietoja biojätteen käsittelystä ja kierrätysprosentista Suomessa. Kompostointi-ilmoituksia on tähän mennessä tehty Itä- ja Länsi-Uudellamaalla noin 6500.

Kompostointi-ilmoituksen täyttäminen ei johda kompostointitarkastukseen. Jätehuoltoviranomainen saattaa tehdä pistokoeluonteisia kompostointitarkastuksia, mutta niistä ilmoitetaan etukäteen. Käynneillä opastetaan samalla kompostorin käytössä.

Kompostointi-ilmoituksen täyttäminen ei vaikuta jätehuoltomaksuihin.

Jätehuoltoviranomainen on kerännyt usein kysyttytyt kysymykset kompostointi-ilmoituksesta  ja vastauksia niihin nettisivuilleen.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on kahdentoista kunnan jätehuoltoviranomainen, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Lisätietoja medialle: jäteasiaintarkastaja Malin Kurkisuo, 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2023.

Jätetaksassa määrätään kunnan järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustuvat jätelain 78–79 §:iin. Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksan 21.5.2019.

Kunnan järjestämästä jätehuollosta on jätelain mukaan perittävä jätemaksua, jolla katetaan siitä aiheutuvat kaikki kustannukset. Jätehuollon pal­ve­lu­tuo­tan­non kustannukset ovat nousseet laajasti ja voimakkaasti vuoden 2022 ai­ka­na. Tästä syystä jätehuollon perusmaksuihin, tyhjennys- ja kuljetusmaksuihin, jä­te­as­tian vuokra- ja toimitusmaksuihin, sekajätepistemaksuihin sekä jät­teen vastaanottomaksuihin esitetään korotuksia. Taksaan esitetään myös uusia maksuja. Jätehuoltomääräyksiin esitetään pari muutosta liittyen biojätteen erilliskeräykseen.

Kuulutuksen nähtävänä pito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.12.2022 – 13.1.2023 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä tarkemmat tiedot muutoksista jätetaksaan ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 13.1.2022 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätetaksasta”.


Lisätietoja muutoksista

Liite 1 Lisätietoja
Liite 2 LUONNOS Taksataulukko 1.3.2023 alkaen
Liite 3 LUONNOS TSV Taksataulukko 1.3.2023 alkaen
Liite 4 LUONNOS taksateksti
Liite 5 LUONNOS JHM

Lisätietoja: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 14.12.2022

Muutokset jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin
Jätelautakunta päätti merkitä valmistelun koskien jätetaksan ja jätehuoltomääräysten tulevia muutoksia tiedoksi. Asia kuulutetaan ja kuntalaisille varataan mah­dol­li­suus esittää mie­li­pi­teen­sä asiasta 15.12.2022 – 13.1.2023.

Lausunto Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja