020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja asukkaiden jätevesilietteiden jätehuollosta kirjekyselyllä

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen lähettää Karkkilan kaupungin asukkaille kirjekyselyn, jolla tiedustellaan miten jätevesilietteiden jätehuolto on järjestetty. Jätehuoltoviranomainen on jo pidempään selvittänyt jätevesilietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Nyt projektissa on vuorossa asukaskysely.  Vastaaminen on tärkeää, jotta kiinteistöjen tiedot saadaan ajantasalle.

Kysely lähetetään niille kiinteistöille, joiden jätevesien käsittelystä viranomaisella ei ole tietoa. Kyselyssä selvitetään mm. millaisia jätevesiä kiinteistöllä syntyy, miten jätevedet käsitellään, miten paljon lietettä syntyy, miten usein lietteitä tyhjennetään ja miten tyhjennys suoritetaan.

Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja, koska sen tulee olla selvillä kiinteistöjen jätevesilietteiden jätehuollosta. Lainsäädäntö velvoittaa jätehuoltoviranomaista ylläpitämään rekisteriä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksista. Yritykset, jotka tyhjentävät saostus- ja umpisäiliölietteitä ilmoittavat jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta ovat tyhjentäneet lietettä.  Kunnat ja viemäriosuuskunnat ovat ilmoittaneet jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöt, jotka kuuluvat viemäriverkostoon. Näiden kiinteistöjen lisäksi jätehuollon rekisterissä on useita kiinteistöjä, joiden jätevesien jätehuollosta viranomaisella ei ole tietoa.

Myös vähäisen jätevesimäärän ja kantoveden varassa olevien kiinteistöjen haltijoiden tulee vastata kyselyyn.

Kysely lähetetään ensin Karkkilan kaupungin alueen kiinteistöille. Myöhemmin kysely laajenee koskemaan myös muita kuntia. Uudenmaan jätehuoltoviranomainen toimii yhteisenä jätehuoltoviranomaisena seuraavissa kunnissa: Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Asukkailta saadut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätehuoltorekisteriin. Kyselylomakkeen voi täyttää jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla, www.ujlk.fi/lomakkeet.

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 8.2.2023

Muutokset jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin
Jätelautakunta hyväksyi esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätetaksaan sekä Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­siin. Muutokset tulevat voi­maan 1.3.2023. Voimaan tulevat versiot ovat  luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/maaraykset-ja-maksut/

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

 Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle

Kompostointi omalla pihalla on hyvä tapa hyödyntää biojätteet ja kierrättää ravinteet.  Jätelain mukaan ruokajätteen kompostoinnista pitää tehdä ilmoitus alueen jätehuoltoviranomaiselle.  Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kompostoivia kiinteistöjä sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.   Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi pakko ryhtyä kompostoimaan.

Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen toimialueella ilmoituksen voi tehdä nettisivuilta www.ujlk.fi löytyvällä lomakkeella. Lomakkeella vaadittava Rosk’n Rollin asiakasnumero löytyy esimerkiksi jätemaksulaskulta. Lomakkeeseen täytetään tiedot kompostoinnista ja kompostorista sekä kompostoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot.

Jos pihassa on jo toimiva kompostori, tulee ilmoitus tehdä heti. Myös asiakkaiden, jotka ovat tehneet ilmoituksen kompostoinnista ennen vuotta 2022, tulee nyt tehdä ajantasainen ilmoitus. Jatkossa ilmoitus tulee uusia viiden vuoden välein.

Tärkeää on muistaa, että ruokajätteen kompostointi on sallittu vain suljetussa ja lämpöeristetyssä kompostisäiliössä, jossa on tiivis kansi ja pohja.

Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista sen sijaan ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Kompostointi-ilmoituksilla kootaan tietoja biojätteen käsittelystä ja kierrätysprosentista Suomessa. Kompostointi-ilmoituksia on tähän mennessä tehty Itä- ja Länsi-Uudellamaalla noin 6500.

Kompostointi-ilmoituksen täyttäminen ei johda kompostointitarkastukseen. Jätehuoltoviranomainen saattaa tehdä pistokoeluonteisia kompostointitarkastuksia, mutta niistä ilmoitetaan etukäteen. Käynneillä opastetaan samalla kompostorin käytössä.

Kompostointi-ilmoituksen täyttäminen ei vaikuta jätehuoltomaksuihin.

Jätehuoltoviranomainen on kerännyt usein kysyttytyt kysymykset kompostointi-ilmoituksesta  ja vastauksia niihin nettisivuilleen.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on kahdentoista kunnan jätehuoltoviranomainen, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Lisätietoja medialle: jäteasiaintarkastaja Malin Kurkisuo, 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi