020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Kesän kompostointitarkastukset alkavat

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen tekee toimialueellaan kompostointitarkastuksia. Tarkastukset alkavat huhtikuussa ja jatkuvat syyskuun loppuun asti.

Tarkastuksia tehdään alueella kompostoiville 3–4 asuinhuoneiston kiinteistöille sekä omakotitaloille ja paritaloille Lohjan ja Porvoon keskustaajamissa ja Vihdin Nummelassa.

Jätehuoltoviranomainen lähettää tarkastettaville kiinteistöille kirjeen noin kaksi viikkoa ennen tarkastusta. Asukkaan ei tarvitse olla paikalla käynnin aikana. Tarkastuskäynnillä varmistetaan, että biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu. Käynnillä voidaan myös opastaa asukkaita kompostorin käytössä. Asukkaalle lähetetään jälkikäteen tarkastuspöytäkirja, jossa tarvittaessa ohjataan jatkotoimenpiteisiin.

Kohteena olevilla kiinteistöillä on jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten perusteella biojätteen erilliskeräysvelvollisuus, eli biojätteet tulee lajitella erilleen muusta jätteestä. Asukas voi joko käyttää biojäteastiaa, jonka jäteyhtiö tyhjentää, tai kompostoida biojätteet itse jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa. Kompostointitarkastuksia tehdään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet jätehuoltoviranomaiselle kompostoivansa biojätteet itse erilliskeräyksen sijaan.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on aikaisemmin tehnyt kompostointitarkastuksia vuosina 2021 ja 2022. Asukkaiden vastaanotto oli myönteinen ja suurimmalla osalla kompostori oli kunnossa.

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 17.4.2024

Jätelautakunnan vastaus Vihdin kunnanhallituksen käsittelypyyntöön
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa esityksen mukaisen vastauksen Vihdin kunnanhallitukselle. Vastauksessaan jätelautakunta toteaa muun muassa, että Vihdin kunnanhallituksen esitys ei anna aihetta ottaa lietteenkuljetuspäätöstä uudelleen käsiteltäväksi. Esittelijän esitys voitti äänin 7 (Martin Stenström, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Reeta Rossi, Mari Tanner, Tim Kankfelt) – 4 (Juha Uusitalo, Juhana Salmenpohja, Irina Salojoki, Magnus Östberg). Juha Uusitalon vastaesityksen mukaan jätelautakunta olisi päättänyt hyväksyä Vihdin kunnanhallituksen pyynnön irtaantua keskitetystä lietteen kuljetusjärjestelmästä.

Muutosten hyväksyminen jätehuoltomääräyksiin ja jätetaksaan
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset jätehuoltomääräyksiin ja jätetaksaan. Suurin osa muutoksista koskee niitä kiinteistöjä, joiden jätevedet johdetaan saostus- tai umpisäiliöön, pienpuhdistamoon tai vastaavaan jäteveden käsittelyjärjestelmään kiinteistöllä. Nämä muutokset astuvat voimaan vuosien 2024–2026 aikana portaittain alueen kunnissa, kun kunnalliset saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset alkavat kyseisessä kunnassa.

Hangon kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuollon maksujen hyväksyminen jätetaksaan
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt Hangon kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuollon maksut jätetaksaan. Maksut tulevat voimaan 1.10.2024.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Suurin osa muutoksista koskee niitä kiinteistöjä, joiden jätevedet johdetaan saostus- tai umpisäiliöön, pienpuhdistamoon tai vastaavaan jäteveden käsittelyjärjestelmään kiinteistöllä. Muutokset astuvat voimaan vuosien 2024–2026 aikana portaittain alueen kunnissa, kun kunnalliset saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset alkavat kyseisessä kunnassa.

Kuulutuksen nähtävänä pito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 23.1. – 21.2.2024 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä tarkemmat tiedot muutoksista jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 21.2.2024 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätetaksasta/jätehuoltomääräyksistä”.

Lisätietoja: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

 

Liitteet:

Liite 1 Luonnos Jätetaksa 2024

Liite 2 Luonnos Jätehuoltomääräykset 2024

Liite 3 Yhteenveto muutoksista