Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja asukkaiden jätevesilietteiden jätehuollosta kirjekyselyllä

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen lähettää Karkkilan kaupungin asukkaille kirjekyselyn, jolla tiedustellaan miten jätevesilietteiden jätehuolto on järjestetty. Jätehuoltoviranomainen on jo pidempään selvittänyt jätevesilietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Nyt projektissa on vuorossa asukaskysely.  Vastaaminen on tärkeää, jotta kiinteistöjen tiedot saadaan ajantasalle.

Kysely lähetetään niille kiinteistöille, joiden jätevesien käsittelystä viranomaisella ei ole tietoa. Kyselyssä selvitetään mm. millaisia jätevesiä kiinteistöllä syntyy, miten jätevedet käsitellään, miten paljon lietettä syntyy, miten usein lietteitä tyhjennetään ja miten tyhjennys suoritetaan.

Jätehuoltoviranomainen kysyy tietoja, koska sen tulee olla selvillä kiinteistöjen jätevesilietteiden jätehuollosta. Lainsäädäntö velvoittaa jätehuoltoviranomaista ylläpitämään rekisteriä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksista. Yritykset, jotka tyhjentävät saostus- ja umpisäiliölietteitä ilmoittavat jätehuoltoviranomaiselle tiedot kiinteistöistä, joilta ovat tyhjentäneet lietettä.  Kunnat ja viemäriosuuskunnat ovat ilmoittaneet jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöt, jotka kuuluvat viemäriverkostoon. Näiden kiinteistöjen lisäksi jätehuollon rekisterissä on useita kiinteistöjä, joiden jätevesien jätehuollosta viranomaisella ei ole tietoa.

Myös vähäisen jätevesimäärän ja kantoveden varassa olevien kiinteistöjen haltijoiden tulee vastata kyselyyn.

Kysely lähetetään ensin Karkkilan kaupungin alueen kiinteistöille. Myöhemmin kysely laajenee koskemaan myös muita kuntia. Uudenmaan jätehuoltoviranomainen toimii yhteisenä jätehuoltoviranomaisena seuraavissa kunnissa: Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Asukkailta saadut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen jätehuoltorekisteriin. Kyselylomakkeen voi täyttää jätehuoltoviranomaisen nettisivuilla, www.ujlk.fi/lomakkeet.

Uudenmaan jätelautakunta

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset koskien jätelautakunnan päätöstä lietteenkuljetuksista

Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä valituksista Uudenmaan jätelautakunnan lietteenkuljetuspäätöksestä. Uudenmaan jätelautakunnan 24.8.2021 §13 tekemää päätöstä koskevat kaikki valitukset on hylätty.

Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 24.8.2021, että lautakunnan kunnissa siirrytään kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallinen jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab kilpailuttaa ja järjestää lietteenkuljetukset jatkossa. Kunnallinen kuljetus alkaa syksystä 2024 alkaen porrastetusti ja urakka-alueittain. Koko alueen lietteenkuljetukset järjestetään kunnallisena palveluna syksyyn 2026 mennessä.

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 7.9.2022

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätehuoltomääräyksiin. Jätehuoltomääräyksiin lisättiin muun muassa määräyksiä yhteisten biojäteastioiden ja kom­pos­to­rei­den vähimmäisastiatilavuudesta.

Muokkaukset Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muokkaukset Uu­den­maan jätelautakunnan jätetaksan tekstiin. Muokkaukset eivät vaikuta taksan määräysten merkitykseen tai tar­koi­tuk­seen. Muok­kauk­set eivät vaikuta taksan soveltamiseen tai nykyiseen käytäntöön.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta