Avoin työpaikka

Jäteasiaintarkastaja, Raaseporin kaupunki

Raaseporin kaupunki hakee jäteasiaintarkastajaa vakituiseen kokopäiväiseen virkasuhteeseen Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle 1.4.2022 alkaen.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen toimii 12 kunnan (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) viranomaisena. Raaseporin kaupunki toimii vastuukuntana.

Jäteasiaintarkastajan tehtäviin kuuluu mm. hakemusten käsittely ja viranhaltijapäätösten tekeminen sekä esimerkiksi jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden ja jätehuoltomääräysten noudattamisen seuranta ja kompostointi-ilmoitusten käsittely. Tehtäviin kuuluu myös yhteistyö muiden viranomaisten ja alueen jäteyhtiön (Rosk’n Roll Oy Ab) kanssa. Tehtävät tarkentuvat valittavan henkilön osaamisen perusteella.

Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, korkeaa integriteettiä, oma-aloitteellisuutta, valmiuksia toimia verkostoissa ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on soveltuva ylempi ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto, sekä hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään tarvitaan laajaa ja monipuolista osaamista jäte- ja ympäristöasioissa sekä jätelainsäädännön tuntemusta. Lisäksi eduksi katsotaan aiempi kokemus viranomaistyöstä, mm. kokemusta viranhaltijapäätösten valmistelusta. Kokemus jätehuoltoalasta katsotaan myös eduksi.

Viran sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Lohja tai Porvoo.

Lisätietoja antaa jäteasianpäällikkö Christine Perjala, puh. 050 449 3379 to. 20.1. klo 13–14 sekä pe. 21.1. klo 13–14.

Toimita hakemuksesi palkkatoivomuksineen (palkkaus TS-sopimuksen mukaan) viimeistään 31.1.2022 klo 12.00. Hakemukset laaditaan Raaseporin kaupungin kotisivun kautta sähköisesti osoitteessa: http://careers.raasepori.fi.

Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 7.12.2021

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan

Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset Uudenmaan jä­te­lau­ta­kun­nan jätetaksaan. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyh­jen­nys­mak­sui­hin on esitetty muutoksia siten, että maksut kannustavat etu­si­ja­jär­jes­tyk­sen mukaiseen jätehuoltoon jätelain mu­kai­ses­ti. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuja alennetaan ja yhtenäistetään ko­ko alueella. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksujen alentaminen kompensoidaan pää­osin sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen maltillisilla korotuksilla. Nämä muutokset sekä vastaanotto- ja käsittelymaksuihin hyväksytyt muutokset astuvat voimaan 1.3.2022 ja muut hyväksytyt muutokset heti.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Mia Myllyksen ja Pentti Laineen valituksen johdosta
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunnossaan esitetyin perusteluin jätelautakunta katsoo, että valitus tulee pe­rus­teet­to­ma­na hylätä.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 27.10.2021

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Pornaisten kunnanhallituksen valituksen johdosta
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunnossaan esitetyin perusteluin jätelautakunta katsoo, että valitus tulee pe­rus­teet­to­ma­na hylätä. Esittelijän esitys voitti äänin 7 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Kristo Halme, Timo Jansson, Sanna Kurki, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg, Riitta Villanen). Karl Åbergin esityksen mukaan jätelautakunta olisi päättänyt pyytää Helsingin hallinto-oikeudelta lisäaikaa lausunnon antamiselle.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Askolan Lokapojat Oy:n ja Sonja Marjaana Kantolan valituksen johdosta
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunnossaan esitetyin perusteluin jätelautakunta katsoo, että valitus tulee pe­rus­teet­to­ma­na hylätä.

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Eerola-Yhtiöt Oy:n, E-Ympäristöpalvelut Länsi Oy:n, E-Ympäristöplavelut Itä Oy:n, Kuljetus Klemola Oy:n ja Eero Kölhin valituksen johdosta
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle. Lausunnossaan esitetyin perusteluin jätelautakunta katsoo, että valitus tulee pe­rus­teet­to­ma­na hylätä.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja:
Uudenmaan jätelautakunta, Elin Andersson, puheenjohtaja

Uudenmaan jätelautakunta