020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Suurin osa muutoksista koskee niitä kiinteistöjä, joiden jätevedet johdetaan saostus- tai umpisäiliöön, pienpuhdistamoon tai vastaavaan jäteveden käsittelyjärjestelmään kiinteistöllä. Muutokset astuvat voimaan vuosien 2024–2026 aikana portaittain alueen kunnissa, kun kunnalliset saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset alkavat kyseisessä kunnassa.

Kuulutuksen nähtävänä pito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 23.1. – 21.2.2024 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä tarkemmat tiedot muutoksista jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 21.2.2024 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätetaksasta/jätehuoltomääräyksistä”.

Lisätietoja: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

 

Liitteet:

Liite 1 Luonnos Jätetaksa 2024

Liite 2 Luonnos Jätehuoltomääräykset 2024

Liite 3 Yhteenveto muutoksista

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 5.12.2023

Muutos kahteen jätemaksuun
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset jäteasemien sekajätteen vastaanottomaksuihin ja paperilaskun toimittamisesta veloitettavaan maksuun. 

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

 Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja.

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 25.10.2023

Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle

Yhdeksäntoista (19) yli neljän asunnon kiinteistöä ei ole järjestänyt erilliskeräystä 1.10.2022 voi­maan tulleiden erilliskeräysvelvoitteiden mukaisesti. Jätelautakunta päätti siirtää näiden kiinteistöjen kierrätyskelpoisten ­jät­tei­den erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omais­ten, eli kuntien ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omais­ten, käsittelyyn.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja