020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Muutoksia alueellisiin ja kansallisiin jätehuoltovelvoitteisiin

Muuttuvat erilliskeräysvelvoitteet  Asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet kartongin, lasin, metallin ja muovin osalta laajenevat 1.7.2021 Uudenmaan jätelautakunnan alueella. Kaikissa vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöissä on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin astioihin kartonki, lasi, metalli ja muovi. Biojäte tulee kerätä erikseen edelleen kaikissa vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä.  Erilliskeräysvelvoitteiden laajeneminen koskee alueella 900 uutta kiinteistöä, joissa on yhteensä lähes 12 600 huoneistoa. Muutoksen myötä yhä useampi asukas saa erilliskeräysastiat omalle pihalleen ja näin jätteiden lajittelu ja kierrätys helpottuu.  Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymät päivitetyt jätehuoltomääräykset tulivat voimaan […]