020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 15.6.2022

Hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian siirto valvontaviranomaiselle Jätelautakunta päätti siirtää valvontaviranomaisten, eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, käsittelyyn viidenkymmenenkahden kiinteistön hyötyjätteiden erilliskeräykseen liittymistä koskevan asian. Kyseessä on taloyhtiötä, jotka eivät ole järjestäneet hyötyjätteiden erilliskeräystä jätehuoltomääräysten mukaisesti kehotuksista huolimatta. Taloyhtiöiden, joilla on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa, olisi jätehuoltomääräysten mukaan tullut järjestää kartongin, lasin, metallin ja muovin erilliskeräys 1.7.2021 mennessä biojätteen […]