Ilmoitus kompostoinnista

Vaihe 1 / 3

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.


Ilmoitusvelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen alueella 1.9.2022, mutta ilmoituksen saa mielellään tehdä jo nyt.


Vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein.


Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Bokashi-menetelmä vaatii jälkikompostoinnin lämpöeristetyssä kompostorissa. Biojätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa.


Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

Vakituisten sekä vapaa-ajan kiinteistöjen elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Mikäli käytätte yhteistä kompostoria toisen kiinteistön kanssa, täyttäkää yhteiskompostorista lisätiedot kohtaan 4. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Bokashi-menetelmä vaatii jälkikompostoinnin lämpöeristetyssä kompostorissa.

1. Kiinteistön tiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi
Asiakasnumero löytyy esim. Rosk’n Rollin jätelaskusta
Rakennustyyppi*
Haluan mahdolliset yhteydenotot*