JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia ja asetusta. Jätehuoltomääräykset asettaa kunnan jätehuollosta vastaava viranomainen Jätelain 91 § nojalla. Jätelaki antaa kunnalle laajahkot valtuudet paikallisten määräysten antamiseen jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, haittojen ehkäisemisestä sekä valvonnasta.

Jätehuoltomääräyksissä annetaan jätehuoltoon ja sen järjestämiseen liittyviä määräyksiä.

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Loviisassa, Pornaisissa, Porvoossa, Sipoossa, Siuntiossa, Raaseporissa ja Vihdissä.

Jätehuoltomääräysten perusteluissa on esitetty yksityiskohtaiset perustelut jokaiselle määräykselle.

Jätehuoltomääräysten ymmärrettävyyttä helpottamaan on laadittu tietopaketti "Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan". Pakettiin on koottu kuntalaisille yleistä tietoa koko jätehuoltojärjestelmästä.