LOMAKKEET

Toimittakaa valtakirja jätehuoltoviranomaiselle, jos teette hakemuksen toisen henkilön puolesta. Valtakirjan voi toimittaa sähköpostitse tai postitse.

Jätehuoltoon liittyminen

Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä jätehuoltoyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:hen.

Kompostointi-ilmoitus

Lomakkeella kerätään asukkailta tietoja biojätteen pienmuotoisesta kompostoinnista kiinteistöllä kompostointirekisteriin.

Yhteinen jäteastia

Jätteiden keräämiseen voi käyttää yhteisastiaa. Yhteisastian käyttöönotosta tai tietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava.

Jätehuoltopalvelun määräaikainen keskeytys

Lomamatkan tai muun pidemmän poissaolon vuoksi voidaan jäteastian tyhjennykset keskeyttää tilapäisesti.

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa. Lisäksi hyöty- ja vaaralliset jätteet tulee lajitella.

Ilmoitus yhteisestä kompostorista

Elintarvikekompostorista, jota käyttää useampi kuin kolme huoneistoa, on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Lietekuljetustietojen toimittaminen

Lietteenkuljetusyrittäjien tulee neljännesvuosittain toimittaa kiinteistöittäin eritellyt tyhjennystiedot kuljetetuista lietteistä. Tiedot tulee toimittaa sähköisesti muokattavassa muodossa. Lue lisää tietojen toimittamisesta.

Jätevesilietteiden omatoiminen tai pienimuotoinen käsittely

Jätevesilietteen omatoimisesta tai pienimuotoisesta yhteisestä käsittelystä on tehtävä kirjallinen hakemus ennen käsittelyn aloittamista.