Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Jos haluat täyttää hakemuksen käsin ja postittaa sen, voit tulostaa lomakkeen.

Tyhjä tulostettava hakemus

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Asuinkiinteistöjen sekajäteastiat tyhjennetään normaalisti kerran kahdessa viikossa. Sekajäteastian tyhjennyskertoja on mahdollista harventaa, mikäli kiinteistön jätehuolto on jätehuoltomääräysten mukaista ja seuraavat ehdot täyttyvät:

• biojätteet kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haitta-eläimiltä, tai biojäte erilliskerätään
• hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan tarkasti ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan
• sekajätteen määrä on pieni

Tyhjennysvälin pidennys ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle.


Kiinteistön tiedot


Hakijan yhteystiedot


Kiinteistön jätehuolto

Tyhjennysväli

Täytä hakemuksen kaikki kohdat. Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä.