Ledigt jobb

Avfallsinspektör, Raseborgs stad

Raseborgs stad söker en avfallsinspektör för fortlöpande tjänsteförhållanden på heltid till Nylands avfallshanteringsmyndighet från och med den 1.4.2022.

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som myndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun.

Till avfallsinspektörens uppgifter hör bl.a. att behandla ansökningar och göra tjänsteinnehavarbeslut samt t.ex. att följa upp att skyldigheten till separatinsamling av avfall och avfallshanteringsföreskrifterna följs samt behandling av komposteringsanmälningar. Till uppgifterna hör också samarbete med andra myndigheter och med områdets avfallsbolag (Rosk’n Roll Oy Ab). Uppgifterna preciseras på basen av den valda personens kunnande.

Vi förväntar oss att du har social kompetens, hög integritet, förmåga att ta eget ansvar, färdighet att samarbeta i olika nätverk och att du ser positivt på nytänkande och förändringar.

Behörighetsvillkor är en lämplig högre yrkeshögskole- eller högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. I tjänsten behövs breda och mångsidiga kunskaper i avfalls- och miljöärenden samt avfallslagstiftningen. Därutöver ses tidigare erfarenhet av myndighetsarbete, bl.a. beredande av tjänsteinnehavarbeslut som fördel. Även erfarenhet av arbete inom avfallshanteringsbranschen ses som fördel.

Placeringsort för tjänsten är enligt överenskommelse Lojo eller Borgå.

Förfrågningar kan riktas till avfallshanteringschef Christine Perjala, tfn. 050 449 3379, anträffbar torsdag 20.1 kl. 13-14 samt fredag 21.1 kl. 13-14.

Sänd in din ansökan med löneanspråk (lönesättningen enligt TS-avtalet) senast den 31.1.2022 kl. 12.00. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen: http://careers.raseborg.fi.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut den 7.12.2021

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutade att godkänna de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallstaxa. Det har föreslagits ändringar i bland- och bioavfallets, samt de återvinnbara avfallens tömningsavgifter, för att uppmuntra till av­fallshan­te­ring enligt prioritetsordningen i enlighet med av­falls­la­gen. Bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter sänks och har­mo­niseras på hela området. Sänkningen av bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter kom­pen­se­ras i huvudsak med en måttlig höjning av blandavfallskärlens töm­nings­av­gif­ter. Dessa ändringar samt de godkända ändringarna gällande mottagnings- och behandlingsavgifterna träder i kraft 1.3.2022 och de andra godkända ändringarna genast.

 Utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av Mia Myllys ja Pentti Laines besvär
Avfallsnämnden beslutade att ge utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol. På basen av det som framförts i utlåtandet anser avfallsnämnden att besväret bör förkastas som ogrundat.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande

Uudenmaan jätelautakunta

Nylands avfallsnämnds beslut den 27.10.2021

Utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besvär anfört av kommunstyrelsen i Borgnäs
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att ge utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol. På basen av det som framförts i utlåtandet anser avfallsnämnden att besväret bör förkastas som ogrundat. Föredragandens förslag vann med rösterna 7 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Kristo Halme, Timo Jansson, Sanna Kurki, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg, Riitta Villanen). Enligt Karl Åbergs motförslag skulle avfallsnämnden ha beslutat att be om tilläggstid av Helsingfors förvaltningsdomstol för att ge utlåtande.

Utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av Askolan Lokapojat Oy:s och Sonja Marjaana Kantolas besvär
Avfallsnämnden beslutade att ge utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol. På basen av det som framförts i utlåtandet anser avfallsnämnden att besväret bör förkastas som ogrundat.

Utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av Eerola-Yhtiöt Oy:s, E-Ympäristöpalvelut Länsi Oy:s, E-Ympäristöplavelut Itä Oy:s, Kuljetus Klemola Oy:s och Eero Kölhis besvär
Avfallsnämnden beslutade att ge utlåtande åt Helsingfors förvaltningsdomstol. På basen av det som framförts i utlåtandet anser avfallsnämnden att besväret bör förkastas som ogrundat.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Elin Andersson, ordförande

Uudenmaan jätelautakunta