020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

*” anger obligatoriska fält

Steg 1 av 3

Om kompostering av bioavfall vid stadigvarande boende och fritidsboende skall skriftligen anmälas till avfallshanteringsmyndigheten inom två månader från att man börjat, gjort ändringar eller slutat kompostera. Uppgifterna om kompostering skall uppdateras med fem års mellanrum. Bokashi -metoden kräver efterkompostering i en värmeisolerad kompostbehållare.


Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas.


Uppgifter märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Uppgifter om fastigheten

Uppge i telefonnumret i internationellt format +358
Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen
Kundnumret kan hittas bl.a. från Rosk’n Rolls faktura
Man kan förlänga avfallskärlets tömningsintervall till fyra veckor med en anmälan ifall fastighetens avfallshantering är skött enligt avfallshanteringsföreskrifterna och bioavfallet komposteras i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur.
Jag ansöker om att förlänga avfallskärlets tömningsintervall till fyra (4) veckor*
(man ansöker om sex eller åtta veckors tömningsintervall med en annan blankett)
Bostadstyp*
Jag vill bli kontaktad vid behov per*