Anmälan om kompostering

Steg 1 av 3

Enligt den förnyade avfallslagen bör man anmäla till avfallshanteringsmyndigheten ifall bioavfall behandlas, dvs. komposteras, på fastigheteten. Det är meningen att anmälningsskyldigheten träder i kraft 1.9.2022 på området för Nylands avfallshanteringsmyndighet men man får gärna anmäla uppgifterna redan nu.
Kompostering av livsmedelsavfall vid stadigvarande boende och fritidsboende skall skriftligen anmälas till avfalls hanteringsmyndigheten inom två månader från att man börjat, gjort ändringar eller slutat kompostera. Ifall ni använder en gemensam kompostbehållare med en eller flera fastigheter, meddela uppgifter om den gemen samma kompostbehållaren under punkt 4. Kompostbehållarnas volym bör vara i relation med mängden livsmedelsavfall som uppkommer på fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas. Bokashi -metoden kräver efterkompostering i en värme-isolerad kompostbehållare.

1. Uppgifter om fastigheten

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen
Kundnumret kan hittas bl.a. från Rosk’n Rolls faktura
Bostadstyp*
Jag vill bli kontaktad vid behov per*