020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Ändringar i de regionala och nationella avfallshanteringsskyldigheterna

Förändringar i skyldigheten att separatinsamla  Bostadsfastigheternas skyldighet att separatinsamla kartong, glas, metall och plast utvidgas den 1.7.2021 på Nylands avfallsnämnds område. På alla fastigheter med minst tio bostäder bör kartong, glas, metall och plast sorteras och separatinsamlas i egna, fastighetsvisa kärl. Bioavfallet bör fortsättningsvis insamlas på alla fastigheter med minst fem bostäder.   Utvidgningen av skyldigheten att separatinsamla berör 900 nya fastigheter på området, med sammanlagt nästan 12 […]