BESTÄMMELSER

Avfallshanteringsföreskrifterna är lokala bestämmelser som kompletterar avfallslagen och författningen. På basen av 91 § i Avfallslagen fastslås avfallshanteringsföreskrifterna av den myndighet som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Avfallslagen ger kommunen rätt omfattande befogenheter för ett utfärdande av lokala bestämmelser gällande behandling och återvinning av avfall, förebyggande av olägenheter samt övervakning.

I avfallshanteringsföreskrifterna utfärdas bestämmelser gällande avfallshanteringen och ordnandet av denna.

Inom Nylands avfallsnämnd finns det tillsvidare två avfallshaneringsföreskrifter i kraft:

Avfallshanteringsföreskrifterna som Västra Nylands avfallsnämnd fastslagit gäller i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis.

Avfallshanteringsföreskrifterna som Borgå regionala avfallsnämnd fastslagit gäller i Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa samt Sibbo.

 

För att kommuninvånarna lättare ska kunna förstå avfallshanteringsföreskrifterna har det sammanställts ett informationspaketet ”Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?” Till paketet har det samlats allmän information för kommuninvånarna om hela avfallshanteringssystemet.
I avfallshanteringsföreskrifternas motivering har detaljerade motiveringar till varje föreskrift framförts.

Avfallshanteringsföreskrifter som är i kraft inom Nylands avfallsnämnd:

Västra Nylands avfallsnämnd har godkänt avfallshanteringsföreskrifter för: Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå, och Vichtis

Borgå regionala avfallsnämnd har godkänt avfallshanteringsföreskrifter för: Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo

 

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de