BESTÄMMELSER

Avfallshanteringsföreskrifterna är lokala bestämmelser som kompletterar avfallslagen och författningen. På basen av 91 § i Avfallslagen fastslås avfallshanteringsföreskrifterna av den myndighet som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Avfallslagen ger kommunen rätt omfattande befogenheter för ett utfärdande av lokala bestämmelser gällande behandling och återvinning av avfall, förebyggande av olägenheter samt övervakning.

I avfallshanteringsföreskrifterna utfärdas bestämmelser gällande avfallshanteringen och ordnandet av denna.

Avfallshanteringsföreskrifterna som fastställts av Nylands avfallsnämnd, är i kraft: Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa, Sibbo, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis.

I avfallshanteringsföreskrifternas motivering har detaljerade motiveringar till varje föreskrift framförts.

För att kommuninvånarna lättare ska kunna förstå avfallshanteringsföreskrifterna har det sammanställts ett informationspaketet ”Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?” Till paketet har det samlats allmän information för kommuninvånarna om hela avfallshanteringssystemet.

Avfallshanteringsföreskrifter som är i kraft inom Nylands avfallsnämnd fr.o.m. den 1.7.2019

Avfallshanteringsföreskrifter som fastställts av Nylands avfallsnämnd

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de

 

Till 30.6.2019 var följande avfallsavgifter i kraft:

Västra Nylands avfallsnämnd har godkänt avfallshanteringsföreskrifter för: Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå, och Vichtis

Borgå regionala avfallsnämnd har godkänt avfallshanteringsföreskrifter för: Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo