020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Nylands avfallsnämnds beslut den 7.12.2021

Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa Avfallsnämnden beslutade att godkänna de presenterade ändringarna i Ny­lands avfallsnämnds avfallstaxa. Det har föreslagits ändringar i bland- och bioavfallets, samt de återvinnbara avfallens tömningsavgifter, för att uppmuntra till av­fallshan­te­ring enligt prioritetsordningen i enlighet med av­falls­la­gen. Bioavfallets och de återvinnbara avfallens tömningsavgifter sänks och har­mo­niseras på hela området. Sänkningen av bioavfallets […]

Möjlighet att framföra sin åsikt om avfallshanteringsföreskrifterna inom Nylands avfallsnämnds område

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har förberett ett utkast till Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Utkast till avfallshanteringsföreskrifter Kungörelserna hålls framlagda 15.10. – 13.11.2020 i kommunerna på avfallsnämndens område. Alla kommuninvånare samt de parter vars fördel eller rätt kan beröras av avfallshanteringsföreskrifterna […]

Nylands avfallsnämnd inledde verksamheten 1.1.2019

Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd sammanslogs och bildade Nylands avfallsnämnd som inledde sin verksamhet den 1.1.2019. Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för avfallsnämnden.