020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

De vanligaste frågorna om komposteringsanmälan

Nej, man måste inte skaffa en kompostor eller kompostera matrester. Om du för tillfället komposterar matrester i en kompostor så bör du däremot göra en komposteringsanmälan.
Jovisst. Anmälan om kompostering bör göras både om man är bosatt i en tätort och på glesbygden.
Man borde meddela om kompostering senast i början av januari 2023.
Nej, det gör hen inte. Avfallshanteringsmyndigheten kan göra stickprovsaktiga inspektioner, men meddelar alltid om dem i förväg.
På avfallshanteringsbolaget Rosk’n Rolls område levereras inte bioavfallskärl automatiskt till fastigheternas gårdar. På sådana tätortsområden där separat insamling av bioavfall blir obligatoriskt så tar avfallsbolaget kontakt i sådana fall där fastighetsinnehavaren inte gjort en komposteringsanmälan.
Ifall anmälan om kompostering gjorts före år 2022 så måste den förnyas.
Att fylla i komposteringsanmälan påverkar inte avgifterna.