020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

De vanligaste frågorna

Om avfallsavgifter

Jo. Alla fritidsbostäder ska höra till avfallshanteringen året om. Bostadens användningsgrad eller utrustningsnivå påverkar inte skyldigheten att höra till avfallshanteringen eller avfallsavgifterna. I fritidsbostädernas avgifter har man färdigt tagit i beaktande att bostaden används mindre.

Om avloppsslam

Fastighetsägaren ansvarar själv för att beställa tömning av slamavskiljare och slutna tankat av en slambrunnstömmare som är verksam på området.
På området övergår man till kommunal transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar stegvis under åren 2024–2026. Efter övergången beställer invånarna tömning av slamavskiljare och slutna tankar av det kommunalägda avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab.

Om komposteringsanmälan

Nej, man måste inte skaffa en kompostor eller kompostera matrester. Om du för tillfället komposterar matrester i en kompostor så bör du däremot göra en komposteringsanmälan.
Jovisst. Anmälan om kompostering bör göras både om man är bosatt i en tätort och på glesbygden.
Man borde meddela om kompostering senast i början av januari 2023.
Nej, det gör hen inte. Avfallshanteringsmyndigheten kan göra stickprovsaktiga inspektioner, men meddelar alltid om dem i förväg.
På avfallshanteringsbolaget Rosk’n Rolls område levereras inte bioavfallskärl automatiskt till fastigheternas gårdar. På sådana tätortsområden där separat insamling av bioavfall blir obligatoriskt så tar avfallsbolaget kontakt i sådana fall där fastighetsinnehavaren inte gjort en komposteringsanmälan.
Ifall anmälan om kompostering gjorts före år 2022 så måste den förnyas.
Att fylla i komposteringsanmälan påverkar inte avgifterna.