020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

*” anger obligatoriska fält

Steg 1 av 8

För egen eller småskalig gemensam behandling av avloppsslam ska en skriftlig ansökan göras till avfallshanteringsmyndigheten innan behandlingen påbörjas. Man får ta emot och behandla slam som uppkommit vid boende från högst fyra närbelägna fastigheter (avfallshanteringsföreskrifter § 32). Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Sökandes kontaktuppgifter

Jag vill ha information om ansökans behandling*