020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Avfallshanteringsmyndigheten gör för andra sommaren i rad fastighetsvisa komposteringsinspektioner. Inspektioner görs liksom förra året vid bostadsbolag samt på småhusfastigheter som har angivit att de komposterar bioavfallet och därmed fått förlängd tömningsintervall.

Ifjol gjordes komposteringsinspektioner på ca 200 fastigheter i östra Nyland. Mottagandet var bra och resultatet av inspektionerna var till största del positivt.

Sommaren 2022 görs inspektioner i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Fastighetsinnehavaren informeras per brev om inspektionen 1–2 veckor i förväg. Fastighetsinnehavaren behöver inte själv närvara under inspektionen. Under besöket granskas det att bioavfallet komposteras i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare som är oåtkomlig för skadedjur. Ett inspektionsprotokoll skickas efter inspektionen till fastighetsinnehavaren.

Enligt Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter är fastigheter med fem eller fler bostäder skyldiga att samla bioavfallet separat från annat avfall. Från och med 1.4.2023 utökas separatinsamlingen av bioavfall till att gälla även fastigheter med tre eller flera bostäder. I stället för separat insamling av bioavfall kan de här fastigheterna kompostera bioavfallet som uppkommer på fastigheten. Småhusens blandavfallskärl töms normalt med två veckors mellanrum men tömningsintervallet kan förlängas till fyra, sex eller åtta veckor om bioavfallet komposteras. Komposteringen bör ske enligt avfallshanteringsföreskrifterna.

Komposteringsinspektionerna görs med stöd av avfallslagens § 123.