020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Tf. ansvarig avfallsinspektör, Raseborgs stad – Raaseporin kaupunki, Raseborg

Raseborgs stad söker tf. ansvarig avfallsinspektör för tidsbundet tjänsteförhållanden på heltid 6.5.2019–3.4.2020 till Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Till tf. ansvariga avfallsinspektörens uppgifter hör bl.a. att följa upp att alla invånare i områdets kommuner tillhandahåller allomfattande och tillförlitliga avfallstjänster på skäliga och icke-diskriminerande villkor och att avfallslagens bestämmelser följs. Tf. ansvariga avfallsinspektören gör nära samarbete med avfallshanteringschefen. Han/hon bereder ärenden till Nylands avfallsnämnd och är protokollförare vid avfallsnämndens möten. Därtill är han/hon förman för två undersåtar. Till uppgifterna hör också behandling av anmärkningar gällande avfallsfakturor samt andra ansökningar och samarbete med andra myndigheter och med områdets avfallsbolag (Rosk’n Roll Oy Ab).

Vi förväntar oss att du har social kompetens, hög integritet, förmåga att ta eget ansvar, färdighet att samarbeta i olika nätverk och att du ser positivt på nytänkande och förändringar.

Behörighetsvillkor är en lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. I tjänsten behövs breda och mångsidiga kunskaper i avfalls- och miljöärenden, avfallslagstiftningen och tillämpningserfarenhet av dessa. Därutöver ses tidigare erfarenhet av myndighetsarbete, bl.a. beredande av ärenden till nämnd och tjänsteinnehavarbeslut som fördel. Som fördel ses också kännedom om behandling av besvär samt processerna kring det. Erfarenhet av arbete inom avfallshanteringsbranschen samt av dataprogrammen JHL Win och Dynasty ses som fördel.

Placeringsorten för tjänsten är Borgå.

Förfrågningar kan riktas till ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, tfn. 040 500 3644 1–2.4, 4–5.4 och 11–12.4 kl 9–15, eller pamela.ek@ujlk.fi.

Skicka in din ansökan med löneanspråk (lönesättningen enligt TS-avtalet) senast den 15.4.2019 kl. 12.00. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen: http://careers.raseborg.fi.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

 

 

Avfallsserviceassistent, Raseborgs stad – Raaseporin kaupunki, Raseborg

Raseborgs stad söker en vikarierande avfallsserviceassistent till en tidsbunden befattning på heltid till Nylands avfallshanteringsmyndighet från och med den 6.5.2019–18.2.2020.

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för Nylands avfallshanteringsmyndighet.

Till vikarierande avfallsserviceassistenttens uppgifter hör bl.a. att sköta om kundservicen, att föra inkommande ansökningar till diariesystemet, att bereda tjänsteinnehavarbeslut och upprätthålla register.

Vi förväntar oss att du har social kompetens, hög integritet, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.

Behörighetsvillkor är en lämplig examen på yrkeshögskole- eller institutnivå. Språkkravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. Breda och mångsidiga kunskaper i kommunalförvaltningen, avfallslagstiftningen och tillämpningserfarenhet av dessa ses som fördel. Därutöver ses tidigare erfarenhet av myndighetsarbete, bl.a. beredande av tjänsteinnehavarbeslut som fördel. Erfarenhet av arbete inom avfallshanteringsbranschen samt av dataprogrammen JHL Win och Dynasty ses som fördel.

Placeringsorten för vikarierande avfallserviceassistenten är Borgå.

Förfrågningar kan riktas till ansvarig avfallsinspektör Pamela Ek, tfn. 040 500 3644 1–2.4, 4–5.4 och 11–12.4 kl 9–15, eller pamela.ek@ujlk.fi.

Skicka in din ansökan med löneanspråk (lönesättningen enligt TS-avtalet) senast den 15.4.2019 kl. 12.00. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen: http://careers.raseborg.fi/.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.