020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Avfallsinspektör, Raseborgs stad

Raseborgs stad söker en avfallsinspektör för fortlöpande tjänsteförhållanden på heltid till Nylands avfallshanteringsmyndighet från och med den 1.4.2022.

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som myndighet för 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun.

Till avfallsinspektörens uppgifter hör bl.a. att behandla ansökningar och göra tjänsteinnehavarbeslut samt t.ex. att följa upp att skyldigheten till separatinsamling av avfall och avfallshanteringsföreskrifterna följs samt behandling av komposteringsanmälningar. Till uppgifterna hör också samarbete med andra myndigheter och med områdets avfallsbolag (Rosk’n Roll Oy Ab). Uppgifterna preciseras på basen av den valda personens kunnande.

Vi förväntar oss att du har social kompetens, hög integritet, förmåga att ta eget ansvar, färdighet att samarbeta i olika nätverk och att du ser positivt på nytänkande och förändringar.

Behörighetsvillkor är en lämplig högre yrkeshögskole- eller högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. I tjänsten behövs breda och mångsidiga kunskaper i avfalls- och miljöärenden samt avfallslagstiftningen. Därutöver ses tidigare erfarenhet av myndighetsarbete, bl.a. beredande av tjänsteinnehavarbeslut som fördel. Även erfarenhet av arbete inom avfallshanteringsbranschen ses som fördel.

Placeringsort för tjänsten är enligt överenskommelse Lojo eller Borgå.

Förfrågningar kan riktas till avfallshanteringschef Christine Perjala.

Sänd in din ansökan med löneanspråk (lönesättningen enligt TS-avtalet) senast den 31.1.2022 kl. 12.00. Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen: http://careers.raseborg.fi.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.