020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Ändringar i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna
Avfallsnämnden beslutade anteckna beredningen gällande de kommande ändringarna i avfallstaxan och avfallshanteringsföreskrifterna för kännedom. Ärendet kungörs och kommuninvånarna bereds möjlighet att fram­fö­ra sina åsikter i ärendet 15.12.2022 – 13.1.2023.

Utlåtande om uppdaterandet av Askolas, Borgnäs, Pukkilas och Mörskoms miljöskyddsföreskrifter
Avfallsnämnden beslutade ge ett utlåtande om uppdaterandet av Askolas, Borgnäs, Pukkilas och Mörskoms miljöskyddsföreskrifter.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande