020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Godkännande av avgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar på fastigheter belägna i Raseborg
Avfallsnämnden beslutade att i avfallstaxan godkänna de presenterade avgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar på fastigheter belägna i Raseborg. Avgifterna träder i kraft 1.1.2025.

Godkännande av jouravgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar på fastigheter belägna i Hangö, Raseborg och Ingå
Avfallsnämnden beslutade att i avfallstaxan godkänna de presenterade jouravgifterna för avfallshanteringen av slam från slamavskiljare och slutna tankar på fastigheter belägna i Hangö, Raseborg och Ingå. Avgifterna träder i kraft 1.10.2024 i Hangö, 1.1.2025 i Raseborg och 1.3.2025 i Ingå.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan efter justering läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden

Tilläggsuppgifter: Nylands avfallsnämnd, Martin Stenström, ordförande