020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Nya avfallshanteringsföreskrifter och ny avfallstaxa
Avfallsnämnden beslutade enhälligt att utfärda nya avfallshanteringsföreskrifter samt en ny avfallstaxa för Nylands avfallsnämnd som är enhetliga inom 12 kommuner i västra- och östra Nyland och träder ikraft 1.7.2019.

Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall blir enligt avfallshanteringsföreskrifterna stängare fr.o.m. 1.4.2020 gällande glas och metall och plastinsamlingen blir obligatorisk ifall fastigheten omfattar minst tjugo bostadslägenheter. Med ändringarna strävar avfallshanteringsmyndigheten till att främja prioritetsordningen i avfallslagen genom att göra materialåtervinningen smidigare.
I fortsättningen bör man anmäla ifall fler än tre lägenheter använder en gemensam kompostbehållare. Ett bioavfallskärl som används av högst två bostäder kan i fortsättningen tömmas med två veckors intervall året om.

Ändringar i avfallstaxans pris
Avfallsbolaget Rosk’n Roll har framfört små ändringar till avfallstaxan. Största delen av prisen som ändras sjunker. Prisändringarna beror till största delen på att priserna har varit olika i västra och östra Nyland och nu vill avfallsbolaget göra dem enhetliga.

Transportsystemet för avloppsslam
Avfallsnämnden beslutade efter omröstning att man tar ibruk ett av fastighetsinnehavaren ordnat transportsystem för avloppsslam. Karl Åbergs motförslag vann med rösterna 7 (Kirsi Kirves, Mikael Karlsson, Jenni Lastuvuori, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 5 (Tuula Huuhtanen, Sanna Kurki, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Elin Andersson samt föredragaren anmälde avvikande mening.

Övriga ärenden
De övriga ärendena beslutade avfallsnämnden enhälligt enligt föredragningen.

Avfallsnämndens protokoll kan läsas på adressen www.ujlk.fi/sv/sammantraden