020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Nylands avfallshanteringsmyndighet utför komposteringsinspektioner på sitt verksamhetsområde. Inspektionerna börjar i april och fortsätter till slutet av september.

Inspektioner görs på hela området vid de husbolag med 3–4 bostäder som komposterar samt egnahemshus och parhus som komposterar i Lojo och Borgå centralort samt Nummela tätort i Vichtis.

Avfallshanteringsmyndigheten skickar brev om inspektion åt invånaren två veckor på förhand. Invånaren behöver inte vara på plats under besöket. Under inspektionen säkerställs att bioavfallet komposteras på fastigheten och att kompostorn uppfyller kraven i avfallshanteringsföreskrifterna.

Kompostorn bör vara värmeisolerad och skadedjursskyddad. Vid behov ges anvisningar om användningen av kompostorn under besöket. Efteråt sickas ett inspektionsprotokoll till invånaren, där det vid behov anges vidare åtgärder.

Fastigheterna som inspekteras är enligt avfallsförordningen och avfallshanteringsföreskrifterna skyldiga att samla in bioavfallet separat från övrigt avfall. Invånaren kan använda ett bioavfallskärl som avfallsbolaget tömmer, eller själv kompostera bioavfallet i en kompostor som uppfyller förutsättningarna i avfallshanteringsföreskrifterna. Komposteringsinspektionerna görs på fastigheter, där man har anmält till avfallshanteringsmyndigheten att bioavfallet komposteras i stället för att samlas in separat.

Nylands avfallhanteringsmyndighet har tidigare utfört komposteringsinspektioner åren 2021 och 2022. Invånarnas mottagande var positivt och de flesta hade kompostorn i skick.