ROSK’N ROLL Oy Ab

Rosk'n Roll Oy Ab sköter den kommunala avfallstransporten på Nylands avfallsnämnds verksamhetsområde.

Tag kontakt med Rosk´n Roll Oy Ab om ditt ärende gäller avfallshantering i praktiken.

Rosk'n Roll Oy Ab
Munkabacken 51
08500 Lojo

kundtjänst tel. 020 637 7000
www.rosknroll.fi