020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller webbplatsen www.ujlk.fi.

Nylands avfallsnämnd strävar till att göra sin webbplats ujlk.fi tillgänglig, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Nylands avfallsnämnds webbplats ujlk.fi lanserades 1.1.2019.

Denna redogörelse har sammanställts den 19.11.2020 och setts över senast den 16.6.2021. Redogörelsen  baserar sig på självgranskning. Verktyget Wave har använts för att analysera sidans tekniska uppbyggnad.
Ujlk.fi -webbtjänsten uppfyller de kritiska A och AA -tillgänglighetskraven med några undantag:

  • navigering
  • tillgänglighet av pdf-filer

Webbsidan utvecklas för att motsvara kriterierna också gällande dessa krav.

Feedback och kontaktuppgifter
Frågor, brister och utvecklingsförslag gällande tillgängligheten kan sändas till adressen: ujlk@ujlk.fi eller genom att ringa tfn 020 690 145.

Uppföljningsförfarande
Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000