020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd sammanslogs och bildade Nylands avfallsnämnd som inledde sin verksamhet den 1.1.2019.

Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för avfallsnämnden.