TAKSA JA MAKSUT

Kunta on velvollinen järjestämään alueensa asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä syntyvän yhdyskuntajätteen sekä julkisessa toiminnassa syntyvän asumisjätteenkaltaisen jätteen kuljetuksen. Jätteenkuljetuksen kustannusten kattamiseksi jätteenhaltijoilta peritään kunnan hyväksymään taksaan perustuvia jätemaksuja.

Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää kunnassa käytössä olevat jätemaksut ja niiden yksityiskohtaiset perusteet. Taksanmukaiset euromääräiset jätemaksut poikkeavat toisistaan jonkin verran kunnittain, sillä ne perustuvat alueellisiin jätteenkuljetusten kilpailutuksiin.

Uudenmaan jätelautakunnan asettama jätetaksa on voimassa seuraavissa kunnissa: Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Porvoo, Pornainen, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Jätelautakunta määrää maksuunpanopäätöksillään jätemaksut maksuunpantaviksi. Laskutuksen suorittaa kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö Rosk'n Roll Oy Ab, jolle maksut myös suoritetaan. Mahdolliset jätemaksuja koskevat muistutukset on osoitettava maksuunpanosta päättävälle viranomaiselle kirjallisesti 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta.

Jätetaksa ja jätemaksut

Uudenmaan jätelautakunnan alueella on 1.7.2019 alkaen voimassa seuraava jätetaksa ja jätemaksutaulukko:

jätetaksa ja jätemaksutaulukko 

30.6.2019 asti voimassa olivat seuraavat jätemaksut:

Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan vahvistama jätetaksa ja jätemaksutaulukko, voimassa kunnissa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti.

Porvoon alueellisen jätelautakunnan vahvistama jätetaksa ja jätemaksutaulukko, voimassa kunnissa: Askola, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo.