020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset astuvat voimaan 1.1. tai 1.3.2022.

Taksa on laadittu siten, että se on kaikille kuntalaisille yhdenvertainen. Sekajätteen sekä bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuihin esitetään muutoksia siten, että maksut kannustavat etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksuja alennetaan ja yhtenäistetään koko alueella. Biojäteastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettaviksi astiakoosta, asiakasryhmästä ja alueesta riippuen 0–13,8 %. Kartonkiastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavaksi alueesta ja astiakoosta riippuen 0–16 %. Pakkausmuovin käsin siirrettävien astioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavaksi 8 % ja syväkeräysastioiden tyhjennysmaksuja 3 %. Pakkauslasin ja metallin keräysastioiden tyhjennysmaksuja esitetään alennettavan astiatyypistä ja alueesta riippuen 0–16 %, käsin siirrettävien astioiden osalta tyhjennysmaksu laskisi 8 %. Tarkemmat tiedot maksuista on esitetty liitteessä 1.

Bio- ja hyötyjätteiden tyhjennysmaksujen alentaminen kompensoidaan pääosin sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen maltillisilla korotuksilla jätelain hengen mukaisesti. Korotukset kohdistetaan maksuihin alueen viidessä Itä-Uusimaalaisissa kunnissa, joissa tyhjennysmaksujen korotuspaine on suurin, koska sekajätteen tyhjennysmaksuja ei ole korotettu vuoden 2013 jälkeen. Korotukset käsin siirrettävien jäteastioiden osalta vaihtelevat astian koosta riippuen 4–5 %:n välillä. Muiden jäteastiatyyppien tyhjennysmaksuihin ei esitetä muutoksia. Tarkemmat tiedot maksuista on esitetty liitteessä 2.

Vastaanotto- ja käsittelymaksuihin esitetään myös muutoksia, joilla muun muassa pyritään lisäämään maksujen ohjaavuutta lajittelun ja materiaalien erilliskeräyksen lisääntymiseen sekä kierrätysasteen nostamiseen jäteasemilla (Liite 3). Taksan perusteisiin esitetään muutoksia, jotka selkeyttävät pykälien tarkoitusta ja sisältöä (Liite 4).

Kuulutus pidetään nähtävänä 11.10. – 9.11.2021 jätelautakunnan alueen kunnissa. Kuulutus sekä luonnos muutoksista jätetaksaan ovat luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista. Kaikille kuntalaisille sekä niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 9.11.2021 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.