020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Usein kysytyt kysymykset kompostointi-ilmoituksesta

Ei ole pakko hankkia kompostoria tai kompostoida ruuantähteitä. Jos tällä hetkellä kompostoi ruuantähteitä kompostorissa, tulee siitä tehdä kompostointi-ilmoitus.
Kyllä. Ilmoitus tulee tehdä sekä taajamassa että haja-asutusalueella tapahtuvasta kompostoinnista.
Kompostoinnista tulisi ilmoittaa tammikuun 2023 alkuun mennessä.
Ei tule. Jätehuoltoviranomainen voi tehdä pistokoeluonteisia tarkastuksia, mutta siitä ilmoitetaan etukäteen.
Jätehuoltoyhtiö Rosk’n Rollin alueella ei toimiteta biojätteen keräysastiaa kiinteistön pihalle automaattisesti. Sellaisilla taajama-alueilla, joissa erilliskeräysvelvollisuus tulee pakolliseksi, jäteyhtiö on yhteydessä, jos kiinteistönhaltija ei ole tehnyt kompostointi-ilmoitusta.
Jos ilmoitus kompostoinnista on tehty ennen vuotta 2022, se on uusittava.
Kompostointi-ilmoituksen täyttäminen ei vaikuta maksuihin.