020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätehuoltomääräyksiin esitetään muutoksia, koska jätelaki ja jäteasetus ovat muuttuneet. Suurin osa muutoksista jätehuoltomääräyksiin tehdään muuttuneen lainsäädännön takia. Kuntaliitto on myös julkaissut valtakunnallisen mallin jätehuoltomääräyksiin.

Tyhjennysvälit
Luonnoksessa esitetään, että sekajäteastian tyhjennysvälin saa pidennettyä vähemmillä ehdoilla.  Tämän on tarkoitus kannustaa varsinkin niitä kiinteistön haltijoita, joita biojätteen erilliskeräysvelvollisuus koskee, liittymään biojätteen erilliskeräykseen viimeistään silloin, kun velvollisuus astuu voimaan. Jätehuoltomääräysten luonnoksessa ei esitetä muutosta pisimpään mahdolliseen sekajäteastian tyhjennysväliin. Pisin mahdollinen tyhjennysväli on jatkossakin 8 viikkoa ja mahdollista saada hakemuksesta, kun kaikki edellytykset siihen täyttyvät.

Erilliskeräysvelvoitteiden siirtymäajat
Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräys laajenee. Biojäte tulee erilliskerätä tai kompostoida taajamissa kaikista vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöiltä 1.4.2023 alkaen. Velvollisuus laajenee entisestään Porvoon ja Lohjan keskustaajamissa, Vihdin Nummelassa sekä Sipoon Nikkilässä ja Söderkullassa siten, että se koskee kaikkia pien- ja omakotitaloja alla olevan aikataulun mukaisesti:

Kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen sekä pienmetallin erilliskeräys laajenee koskemaan kaikkia vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöjä taajamissa. Paperin erilliskeräys koskee muita kuin pientaloja. Pakkausjätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan 1.10.2022.

Biojätteen kompostoinnista ilmoitettava
Jätelaki velvoittaa asukkaita tekemään ilmoituksen kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Lainsäädäntö velvoittaa uusimaan ilmoituksen viiden vuoden välein.

Määräykset lietteistä
Saostus- ja umpisäiliölietettä koskevat muutokset eivät liity lietteen kuljetusjärjestelmään, vaan koskevat sekä kiinteistön haltijan järjestämää että kunnan järjestämää lietteen kuljetusta. Muutoksilla yhtenäistetään määräykset vastaamaan Kuntaliiton mallia.