020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätehuoltomääräysten uudistuksilla vauhtia kiertotalouteen

Jätelain ja jäteasetuksen muutosten vuoksi paikallisiin jätehuoltomääräyksiin kohdistuu muutospaineita. Uudenmaan jätelautakunta päätti kokouksessaan 28.4. seuraavista, lajittelua vauhdittavista muutoksista jätehuoltomääräyksiin. Muutosten tavoitteena on lisätä kierrätystä ja säästää luonnonvaroja.

Enemmän jätelajeja kiertoon yhä pienemmistä taloyhtiöistä

Kierrätyskelpoisten jätteiden lajittelumahdollisuudet paranevat taloyhtiöissä, kun kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteen keräys ulotetaan 1.10.2022 mennessä koskemaan taajamissa kaikkia kiinteistöjä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Biojäte puolestaan tulee kerätä erikseen tai kompostoida taajamissa kaikilta vähintään kolmen asuinhuoneiston kiinteistöiltä 1.4.2023 alkaen.

”Asukkaille muutokset tuovat helppoutta arkeen, kun lajitellut jätteet saa yhä pienemmissä taloyhtiöissä kiertoon suoraan kotipihalta. Myös kustannuksissa tulee monesti säästöä, kun usein tyhjennettävien sekajäteastioiden määrää voi vähentää tai niiden tyhjennysväliä voi lajittelun ansiosta pidentää”, kertoo alueen vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek.

Myös omakotiasukkaiden biojäte keräykseen tai kompostoriin

Jätelain mukaan biojäte tulee jatkossa lajitella kaikissa kiinteistöissä isoimmissa taajamissa. Uudenmaan jätelautakunnan alueella velvollisuus koskee Porvoon ja Lohjan keskustaajamia, Vihdin Nummelaa ja Sipoossa Nikkilää sekä Söderkullaa. Biojäte tulee joko kerätä erilliseen jäteastiaan tai kompostoida lämpöeristetyssä ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa seuraavan aikataulun mukaisesti: Lohjan keskustaajamassa 1.9.2023 alkaen, Nummelan taajamassa 1.11.2023 alkaen, Porvoon keskustaajamassa 1.4.2024 alkaen ja Nikkilän ja Söderkullan taajamissa 1.4.2025 alkaen.

Uudenmaan jätelautakunnan alueella jätteen keräys asuinkiinteistöiltä on kunnallisen jäteyhtiö Rosk’n Rollin vastuulla. Jäteyhtiöstä ollaan yhteydessä asukkaisiin lähempänä keräyksen laajentamisen toteuttamista. Biojätekeräykseen voi liittyä kiinteistökohtaisen jäteastian sijaan yhteisellä astialla naapurin kanssa, jolloin kustannukset jaetaan käyttäjien kesken. Myös kompostori tai esimerkiksi sekajäteastia voi olla naapurin kanssa yhteinen.

Kun biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan asianmukaisesti, voi sekajäteastian tyhjennysväli olla jatkossa neljä viikkoa. Jos myös muut kierrätyskelpoiset jätteet lajitellaan, voi sekajäteastian tyhjennysväliksi saada jopa kahdeksan viikkoa. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä haetaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselta.

Biojätteen kompostoinnista ilmoitettava

Jätelaki velvoittaa asukkaita tekemään ilmoituksen biojätteiden kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Uudenmaan jätelautakunnan alueella kaikkien biojätettä kompostoivien on tehtävä ilmoitus syksyyn mennessä, viimeistään 1.9.2022. Ilmoituksen tekeminen onnistuu sivulla www.ujlk.fi. Lomakkeessa kysytään mm. yhteystietoja, sekä tietoa kiinteistöstä ja kompostorista.

”Lainsäädäntö velvoittaa uusimaan ilmoituksen viiden vuoden välein. Emme oleta asukkaiden muistavan tätä itsenäisesti, vaan muistutamme asiasta jatkossa. Kunhan ensimmäisen kerran huolehtii itse kompostointi-ilmoituksen kuntoon, niin asia on jo hyvässä hoidossa”, kertoo Ek.

Lautakunta päätti kokouksessaan myös joistakin muutoksista liittyen lietteiden käsittelyyn. Pesuvesien saostussäiliöiden tyhjennys riittää jatkossa kahden vuoden välein, kun aiemmin tyhjennysväli oli yksi vuosi. Lietettä omatoimisesti käsittelevän tulee puolestaan ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiedot kiinteistöistä, joiden lietettä käsittelee. Lähinaapurin kaivot voi edelleen tyhjentää, kunhan ilmoitusasia on kunnossa.

Lisätiedot medialle:

Vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, ujlk@ujlk.fi, puh. 020 690 145