020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen tekee toimialueellaan kompostointitarkastuksia. Tarkastukset alkavat huhtikuussa ja jatkuvat syyskuun loppuun asti.

Tarkastuksia tehdään alueella kompostoiville 3–4 asuinhuoneiston kiinteistöille sekä omakotitaloille ja paritaloille Lohjan ja Porvoon keskustaajamissa ja Vihdin Nummelassa.

Jätehuoltoviranomainen lähettää tarkastettaville kiinteistöille kirjeen noin kaksi viikkoa ennen tarkastusta. Asukkaan ei tarvitse olla paikalla käynnin aikana. Tarkastuskäynnillä varmistetaan, että biojäte kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu. Käynnillä voidaan myös opastaa asukkaita kompostorin käytössä. Asukkaalle lähetetään jälkikäteen tarkastuspöytäkirja, jossa tarvittaessa ohjataan jatkotoimenpiteisiin.

Kohteena olevilla kiinteistöillä on jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten perusteella biojätteen erilliskeräysvelvollisuus, eli biojätteet tulee lajitella erilleen muusta jätteestä. Asukas voi joko käyttää biojäteastiaa, jonka jäteyhtiö tyhjentää, tai kompostoida biojätteet itse jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa. Kompostointitarkastuksia tehdään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet jätehuoltoviranomaiselle kompostoivansa biojätteet itse erilliskeräyksen sijaan.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on aikaisemmin tehnyt kompostointitarkastuksia vuosina 2021 ja 2022. Asukkaiden vastaanotto oli myönteinen ja suurimmalla osalla kompostori oli kunnossa.