020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Korkein hallinto-oikeus on 22.6.2023 antanut päätöksensä koskien valituslupahakemusta jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevassa asiassa.

Korkein hallinto-oikeus ei antanut valituslupaa valittajille eikä siten käsitellyt valitusta. Valittajat hakivat lupaa valittaa Uudenmaan jätelautakunnan päätöksestä siirtyä kunnalliseen lietteenkuljetukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta, joten Uudenmaan jätelautakunnan päätös 13 § 24.8.2021 on nyt lainvoimainen. Tämä tarkoittaa, että jätelautakunnan päätöksen mukaisesti alueella siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen portaittain vuosien 2024–2026 aikana. Siirtymisen jälkeen asukkaat tilaavat saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab:lta.

Lisätietoja:
Uudenmaan jätehuoltoviranomainen, vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek
Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja