020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset johtuvat jätelainsäädännön muutoksista. Suurimmat esitetyt muutokset ovat:

Luonnoksen mukaan kierrätyskelpoisten jätteiden laajentuneet erilliskeräysvelvoitteet tulevat voimaan portaittain syksystä 2022 kevääseen 2025. Velvollisuus ilmoittaa kompostoinnista tulee voimaan 1.9.2022 ja muut muutokset 1.5.2022.

Luonnos jätehuoltomääräyksistä

Kuulutuksen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.3. – 13.4.2022 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä luonnos muutetuiksi jätehuoltomääräyksiksi ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista.

Mielipiteiden esittäminen
Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta jätehuoltomääräysten muutokset saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 13.4.2022 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätehuoltomääräyksistä”.

Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi