020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset tulevat voimaan 1.3.2023.

Jätetaksassa määrätään kunnan järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustuvat jätelain 78–79 §:iin. Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksan 21.5.2019.

Kunnan järjestämästä jätehuollosta on jätelain mukaan perittävä jätemaksua, jolla katetaan siitä aiheutuvat kaikki kustannukset. Jätehuollon pal­ve­lu­tuo­tan­non kustannukset ovat nousseet laajasti ja voimakkaasti vuoden 2022 ai­ka­na. Tästä syystä jätehuollon perusmaksuihin, tyhjennys- ja kuljetusmaksuihin, jä­te­as­tian vuokra- ja toimitusmaksuihin, sekajätepistemaksuihin sekä jät­teen vastaanottomaksuihin esitetään korotuksia. Taksaan esitetään myös uusia maksuja. Jätehuoltomääräyksiin esitetään pari muutosta liittyen biojätteen erilliskeräykseen.

Kuulutuksen nähtävänä pito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.12.2022 – 13.1.2023 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä tarkemmat tiedot muutoksista jätetaksaan ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajankohtaista.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 13.1.2022 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätetaksasta”.


Lisätietoja muutoksista

Liite 1 Lisätietoja
Liite 2 LUONNOS Taksataulukko 1.3.2023 alkaen
Liite 3 LUONNOS TSV Taksataulukko 1.3.2023 alkaen
Liite 4 LUONNOS taksateksti
Liite 5 LUONNOS JHM

Lisätietoja: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.