020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Muutokset jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin
Jätelautakunta päätti merkitä valmistelun koskien jätetaksan ja jätehuoltomääräysten tulevia muutoksia tiedoksi. Asia kuulutetaan ja kuntalaisille varataan mah­dol­li­suus esittää mie­li­pi­teen­sä asiasta 15.12.2022 – 13.1.2023.

Lausunto Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä
Jätelautakunta päätti antaa lausunnon Askolan, Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja