020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätelautakunnan vastaus Vihdin kunnanhallituksen käsittelypyyntöön
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa esityksen mukaisen vastauksen Vihdin kunnanhallitukselle. Vastauksessaan jätelautakunta toteaa muun muassa, että Vihdin kunnanhallituksen esitys ei anna aihetta ottaa lietteenkuljetuspäätöstä uudelleen käsiteltäväksi. Esittelijän esitys voitti äänin 7 (Martin Stenström, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Reeta Rossi, Mari Tanner, Tim Kankfelt) – 4 (Juha Uusitalo, Juhana Salmenpohja, Irina Salojoki, Magnus Östberg). Juha Uusitalon vastaesityksen mukaan jätelautakunta olisi päättänyt hyväksyä Vihdin kunnanhallituksen pyynnön irtaantua keskitetystä lietteen kuljetusjärjestelmästä.

Muutosten hyväksyminen jätehuoltomääräyksiin ja jätetaksaan
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset jätehuoltomääräyksiin ja jätetaksaan. Suurin osa muutoksista koskee niitä kiinteistöjä, joiden jätevedet johdetaan saostus- tai umpisäiliöön, pienpuhdistamoon tai vastaavaan jäteveden käsittelyjärjestelmään kiinteistöllä. Nämä muutokset astuvat voimaan vuosien 2024–2026 aikana portaittain alueen kunnissa, kun kunnalliset saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset alkavat kyseisessä kunnassa.

Hangon kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuollon maksujen hyväksyminen jätetaksaan
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt Hangon kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuollon maksut jätetaksaan. Maksut tulevat voimaan 1.10.2024.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja