020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Muutokset Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen antaa Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­set. Magnus Östberg esitti, että jätehuoltomääräysten luonnoksen 31 §:ään esitettyä muutosta koskien umpisäiliöiden tyhjennystä ei hyväksytä. Magnus Östbergin esitys voitti äänin 11 (Irina Salojoki, Ulf Böckerman, Jari Kivirinta, Marianne Boström, Juhana Salmenpohja, Mari Tanner, Tim Kankfelt, Magnus Östberg, Juha Uusitalo, Riitta Ahola, Martin Stenström) – 0. Päivitetyt jätehuoltomääräykset tulevat voi­maan 1.5.2022.

Poikkeusluvan myöntäminen Rosk’n Roll Oy Ab:n monilokeropalveluun liittyvään kehityshankkeeseen
Jätelautakunta päätti myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten 21 §:stä siten, että tuulettuvan biojäteastian tyhjennysväli saa olla neljä viik­koa niille asunnoille, jotka osallistuvat Rosk’n Roll Oy Ab:n kokeiluun.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja