020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Muutos kahteen jätemaksuun
Jätelautakunta päätti hyväksyä esitetyt muutokset jäteasemien sekajätteen vastaanottomaksuihin ja paperilaskun toimittamisesta veloitettavaan maksuun. 

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

 Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja.