020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Muutokset jätehuoltomääräyksiin
Jätelautakunta hyväksyi Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­huol­to­mää­räyk­siin esitetyt pienet muutokset. Muutokset tulevat voi­maan heti.

Muutokset jätetaksaan
Jätelautakunta hyväksyi Uudenmaan jätelautakunnan jä­te­taksaan esitetyt pienet muutokset. Muutokset tulevat voi­maan heti.

Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetustietojen antamista koskevan asian siirto val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le
Jätelautakunta siirsi kymmenen lietteen kuljetusyrittäjän saostus- ja um­pi­säi­liö­liet­teen kuljetustietojen antamista koskevan asian val­von­ta­vi­ran­omai­sen, eli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kä­sit­te­lyyn.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Lisätietoja: Uudenmaan jätelautakunta, Martin Stenström, puheenjohtaja