Uudenmaan jätelautakunnan päätökset 21.5.2019

Uudet jätehuoltomääräykset ja uusi jätetaksa
Jätelautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ja jätetaksan, jotka ovat yhtenevät 12 kunnan alueella itä- ja länsi Uudellamaalla ja astuvat voimaan 1.7.2019.

Jätehuoltomääräyksissä hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteet tiukkenevat 1.4.2020 alkaen lasin ja metallin osalta ja muovin keräys tulee pakolliseksi, mikäli kiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä asuinhuoneistoa. Muutoksilla pyritään tekemään lajittelusta vaivattomampaa ja edistämään jätelain etusijajärjestyksen toteutumista.
Kompostoinnista pitää jatkossa tehdä ilmoitus, jos useampi kuin kolme huoneistoa käyttää yhteistä kompostoria. Enintään kahden asunnon käytössä oleva biojäteastia voidaan jatkossa tyhjentää kahden viikon välein ympärivuotisesti.

Muutokset jätetaksan hintoihin
Jäteyhtiö Rosk’n Roll on esittänyt pieniä hintamuutoksia jätetaksaan. Suurin osa hinnoista, jotka muuttuvat, laskevat. Muutokset johtuvat enimmäkseen siitä, että länsi- ja itä Uudellamaalla on ollut eri hinnat ja nyt jäteyhtiö haluaa yhtenäistää ne.

Jätevesilietteen kuljetusjärjestelmä
Jätelautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että jätelautakunnan alueella siirrytään kiinteistön haltijan järjestämään jätevesilietteen kuljetukseen. Karl Åbergin vastaesitys voitti äänin 7 (Kirsi Kirves, Mikael Karlsson, Jenni Lastuvuori, Matti Kalvia, Åke Holmlund, Jaana Laine, Karl Åberg) – 5 (Tuula Huuhtanen, Sanna Kurki, Timo Jansson, Miika Lepokallio, Elin Andersson). Tuula Huuhtanen, Timo Jansson, Elin Andersson ja esittelijä jättivät eriävän mielipiteen.

Muut asiat
Muut asiat jätelautakunta päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/kokoukset

Uudenmaan jätelautakunta

Mahdollisuus antaa mielipiteensä asumisessa syntyvän jätevesilietteen kuljetusjärjestelmästä Uudenmaan jätelautakunnan alueella

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen valmistelee jätelautakunnalle päätöstä asumisessa syntyvän jätevesilietteen kuljetusjärjestelmästä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.4. – 4.5.2019 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus sekä taustamateriaali jätevesilietteen kuljetusjärjestelmästä ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/uutisia. Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta päätös saattaa koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 4.5.2019 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”Mielipide jätevesilietteen kuljetusjärjestelmästä”. Lisätietoja: puh. 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi.

Uudenmaan jätelautakunta

Avoimet työpaikat

Vs. vastaava jäteasiaintarkastaja, Raaseporin kaupunki – Raseborgs stad, Raseborg

Raaseporin kaupunki hakee vs. vastaavaa jäteasiaintarkastajaa määräaikaiseen kokopäiväiseen virkasuhteiseen 6.5.2019–3.4.2020 Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen toimii 12 kunnan (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) jätehuoltoviranomaisena. Raaseporin kaupunki toimii Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen vastuukuntana.

Vs. vastaavan jäteasiaintarkastajan tehtäviin kuuluvat mm. seurata, että kaikki alueen kuntien asukkaat saavat kattavasti ja luotettavasti jätehuoltopalveluja kohtuullisin ja syrjäämättömin ehdoin ja että jätelain määräyksiä noudatetaan. Vs. vastaava jäteasiaintarkastaja tekee läheistä yhteistyötä jäteasiainpäällikön kanssa. Hän valmistelee asioita Uudenmaan jätelautakunnalle ja toimii pöytäkirjanpitäjänä jätelautakunnan kokouksissa. Lisäksi hän toimii esimiehenä kahdelle alaiselle. Tehtäviin kuuluu myös jätelaskumuistutusten ja muiden hakemusten käsittely, sekä yhteistyö muiden viranomaisten ja alueen jäteyhtiön (Rosk’n Roll Oy Ab) kanssa.

Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, korkeaa integriteettiä, oma-aloitteellisuutta, valmiuksia toimia verkostoissa ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto, sekä hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään tarvitaan laajaa ja monipuolista osaamista jäte- ja ympäristöasioissa, jätelainsäädännön tuntemusta ja soveltamiskokemusta. Lisäksi eduksi katsotaan aiempi kokemus viranomaistyöstä, mm. kokemusta viranhaltijapäätösten ja lautakunta-asioiden valmistelusta. Eduksi katsotaan myös kokemusta valitusten käsittelystä ja päätösten valitusprosesseista. Kokemusta jätteenkäsittelyalasta sekä tietokoneohjelmista JHL Win ja Dynasty katsotaan eduksi.

Viran sijoituspaikkana on Porvoo.

Lisätietoja antaa vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, puh. 040 500 3644 1. –2.4., 4. –5.4 ja 11. –12.4. klo 9–15, tai pamela.ek@ujlk.fi.

Toimita hakemuksesi palkkatoivomuksineen (palkkaus TS-sopimuksen mukaan) viimeistään 15.4.2019 klo 12.00. Hakemukset laaditaan kaupungin kotisivun kautta sähköisesti osoitteessa: http://careers.raasepori.fi/.

Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

 

 

Jätehuoltoassistentin sijainen, Raaseporin kaupunki – Raseborgs stad, Raasepori

Raaseporin kaupunki hakee jätehuoltoassistentin sijaista määräaikaiseen kokopäiväiseen työsuhteeseen 6.5.2019–18.2.2020 Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle.

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen toimii 12 kunnan (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) jätehuoltoviranomaisena. Raaseporin kaupunki toimii Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen vastuukuntana.

Jätehuoltoassistentin sijaisen tehtäviin kuuluvat mm. asiakaspalvelun hoitaminen, sisään tulevien hakemusten vienti diaarijärjestelmään, viranhaltijapäätösten valmistelu ja rekistereiden ylläpito.

Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, korkeaa integriteettiä, oma-aloitteellisuutta ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opintoasteen tutkintoa.  Kielivaatimuksena on hyvä suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Laaja ja monipuolinen osaaminen kuntahallinnosta, jätelainsäädännöstä ja soveltamiskokemus näistä katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan aiempi kokemus viranomaistyöstä, mm. kokemusta viranhaltijapäätösten valmistelusta. Kokemusta jätteenkäsittelyalasta sekä tietokoneohjelmista JHL Win ja Dynasty katsotaan eduksi.

Jätehuoltoassistentin sijaisen sijoituspaikkana on Porvoo.

Lisätietoja antaa vastaava jäteasiaintarkastaja Pamela Ek, puh. 040 500 3644 1. –2.4., 4. –5.4 ja 11. –12.4. klo 9–15, tai pamela.ek@ujlk.fi.

Toimita hakemuksesi palkkatoivomuksineen (palkkaus TS-sopimuksen mukaan) viimeistään 15.4.2019 klo 12.00. Hakemukset laaditaan kaupungin kotisivun kautta sähköisesti osoitteessa: http://careers.raasepori.fi/.

Raaseporin kaupunki on savuton työpaikka.

Uudenmaan jätelautakunta