Yhteinen jäteastia

Jos haluat täyttää tiedot yhteisen astian käytöstä käsin ja postittaa sen jätelautakunnalle, voit tulostaa lomakkeen.

Tulostettava lomake

Lomaketta käytetään yhteisen jäteastian perustamiseen sekä muuttuneiden tietojen ilmoittamiseen. Yhteisastian yhteyshenkilö vastaa palvelun sekä jäseniä koskevien tietojen ja muutosten ilmoittamisesta jäteyhtiölle. Täytä ilmoituksen kaikki kohdat, tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.

1. Yhteyshenkilön tiedot

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostiisi

2. Yhteisastian / astioiden sijainti

3. Yhteisastian/- astioiden tiedot

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää erillisellä hakemuksella.
Jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavasti (jätehuoltomääräykset § 21):
Jäteastioiden tulee olla muovisia kannellisia ja pyörillä varustettuja (jätehuoltomääräykset § 17).
Yhteisen jäteastian käyttäjät sopivat keskenään siitä, miten maksu jaetaan jäsenten kesken. Maksu määräytyy jäteastian koon ja tyhjennyskertojen mukaan.

6. Yhteisastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot ja laskutusosoitteet

Kirjoita alla oleviin kenttiin yhteisastiaa käyttävien tiedot. Huom. laskutusosoite on ilmoitettava, vaikka yhteyshenkilö maksaisi yhteisastian jätelaskun. Kaikilta jäseniltä laskutetaan erikseen jätehuollon perusmaksu.

Jäsen 1.

Jäsen 2.

Jäsen 3.

Jäsen 4.

Jäsen 5.

Jäsen 6.

Jäsen 7.

Jäsen 8.

Mikäli yhteisastiaa käyttää enemmän kuin 8 jäsentä, lisäjäsenet voi liittää tähän erillisellä liitetiedostolla.

Yhteisen astian vastuuhenkilönä olen lukenut yhteisastiaa koskevat määräykset (alla). Olen myös kaikkien mukana olevien henkilöiden puolesta saanut valtuudet ilmoittaa heidän tiedot ja vakuutan, että olen välittänyt heille kaikki asiaan liittyvät tiedot.

Ote jätehuoltomääräyksistä:
7 § Yhteinen jäteastia

Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli muodostaa jätekimpan. Jätekimpalle on järjestettävä jätteiden keräyspaikkaa sekä hankittava tai vuokrattava siihen tarvittavat jäteastiat näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lähikiinteistöjä ovat:
• taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt
• haja-asutusalueella lähinaapurit tai saman tien varrella enintään 5 km päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt
• tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt.

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen, biojätteen ja/tai hyötyjätteiden keräämiseen. Jätekimpalla on oltava yhteyshenkilö, joka vastaa yhteisestä jäteastiasta ja sen tyhjennyksistä sekä jätekimpan jäseniä koskevien tietojen ja muutosten ilmoittamisesta jäteyhtiölle. Yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan muita jätekimpan jäseniä muutoksista yhteisastian käytössä. Jätekimpan muodostamisesta ja siitä luopumisesta on ilmoitettava jäteyhtiölle etukäteen kirjallisesti. Ilmoituksen tulee sisältää yhteyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko sekä tiedot yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä ja niiden haltijoista yhteystietoineen. Jätekimppaan ei voida ottaa uutta jäsentä ilman yhteyshenkilön ilmoitusta. Jätekimpan jäsen on ilmoitettava etukäteen yhteisen jäteastian käytön lopettamisesta jäteyhtiölle ja jätekimpan yhteyshenkilölle. Mikäli sekajätteen yhteisastiaa käyttää yli 5 kiinteistöä, tulee jäteastian olla tilavuudeltaan vähintään 100 litraa yhtä vakituista asuntoa kohden ja 50 litraa yhtä vapaa ajan asuntoa kohden. Mikäli pienvenesatama vastaanottaa vakituisen tai vapaa-ajan asunnosta jätettä, tulee sen liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tällöin venesataman ylläpitäjää koskevat edellä mainitut yhteisastiaa koskevat ehdot. Saman kiinteistönhaltijan vakituinen ja vapaa ajan asunto voivat käyttää yhteisastiaa, mikäli asunnot sijaitsevat enintään 5 km päässä toisistaan tai vakituisen ja vapaa-ajan asunnon välinen matka on lyhyempi kuin matka lähimmälle sekajätepisteelle eikä vapaa-ajan asunnon kiinteistökohtainen astia ole mahdollinen. Yhteisastian käyttö voidaan kieltää tai jätekimppa voidaan purkaa perustelluista syistä. Tällöin kiinteistö liitetään sekajätepistepalveluun, ellei kiinteistön haltija järjestä kiinteistölle jätteiden keräyspaikkaa ja hanki tai vuokraa siihen tarvittavia jäteastioita.