KOKOUKSET

Jätelautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 30 vrk:n ajan Munkkaan jätekeskuksen toimistossa, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja, pöytäkirjan tarkastamisesta seuraavana työpäivänä. Kopio pöytäkirjasta on lisäksi jäsenkuntien ja kaupunkien virastoissa nähtävillä.

Kokousajankohdat:

Jätelautakunta kokoontuu seuraavan kerran erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.