KOKOUKSET

Jätelautakunnan pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä 14 vrk:n ajan Munkkaan jätekeskuksen toimistossa, Munkkaanmäki 51 08500 Lohja, pöytäkirjan tarkastamisesta viikon kuluttua seuraavana työpäivänä. Kopiot pöytäkirjoista ovat lisäksi jäsenkuntien ja kaupunkien virastoissa nähtävillä.

Kokousajankohdat:

Jätelautakunta kokoontuu seuraavan kerran erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.