020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Usein kysytyt kysymykset

Jätemaksuista

Kyllä. Kaikkien vapaa-ajan asuntojen tulee kuulua jätehuoltoon vuoden ympäri. Asunnon käyttöaste tai varustelutaso ei vaikuta velvollisuuteen kuulua jätehuoltoon eikä jätemaksuihin. Vapaa-ajan asunnon jätemaksuissa on jo huomioitu asunnon vähäisempi käyttö.

Jätevesilietteistä

Kiinteistönomistaja vastaa itse saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjentämisen tilaamisesta alueellaan toimivalta lietesäiliöiden tyhjentäjältä.
Alueella siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen portaittain vuosien 2024–2026 aikana. Siirtymisen jälkeen asukkaat tilaavat saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset kuntien omistamalta jäteyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:lta.

Kompostoinnista

Ei ole pakko hankkia kompostoria tai kompostoida ruuantähteitä. Jos tällä hetkellä kompostoi ruuantähteitä kompostorissa, tulee siitä tehdä kompostointi-ilmoitus.
Kyllä. Ilmoitus tulee tehdä sekä taajamassa että haja-asutusalueella tapahtuvasta kompostoinnista.
Kompostoinnista tulisi ilmoittaa tammikuun 2023 alkuun mennessä.
Ei tule. Jätehuoltoviranomainen voi tehdä pistokoeluonteisia tarkastuksia, mutta siitä ilmoitetaan etukäteen.
Jätehuoltoyhtiö Rosk’n Rollin alueella ei toimiteta biojätteen keräysastiaa kiinteistön pihalle automaattisesti. Sellaisilla taajama-alueilla, joissa erilliskeräysvelvollisuus tulee pakolliseksi, jäteyhtiö on yhteydessä, jos kiinteistönhaltija ei ole tehnyt kompostointi-ilmoitusta.
Jos ilmoitus kompostoinnista on tehty ennen vuotta 2022, se on uusittava.
Kompostointi-ilmoituksen täyttäminen ei vaikuta maksuihin.