Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee ujlk.fi -sivustoa.

Uudenmaan jätelautakunta pyrkii takaamaan ujlk.fi -verkkosivun saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Uudenmaan jätelautakunnan verkkosivut ujlk.fi julkaistiin 1.1.2019.

Tämä seloste on luotu 19.11.2020 ja selosteen tiedot perustuvat itsearvioon. Wave-työkalua käytettiin sivuston teknisen rakenteen analysoimiseen.
Ujlk.fi -verkkopalvelu täyttää jo nyt kriittiset A- ja AA-saavutettavuusvaatimukset muutamin poikkeuksin:
• tekstin kontrasti
• navigointi
• pdf-tiedostojen saavutettavuus

Sivustoa kehitetään vastaamaan kriteereitä myös näiltä osin.

Palaute ja yhteystiedot
Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai ottamalla yhteyttä puhelimitse puh 020 690 145.

Täytäntöönpanomenettely
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000