020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä, jotka täydentävät jätelakia ja asetusta. Jätehuoltomääräykset asettaa kunnan jätehuollosta vastaava viranomainen Jätelain 91 § nojalla. Jätelaki antaa kunnalle laajahkot valtuudet paikallisten määräysten antamiseen jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, haittojen ehkäisemisestä sekä valvonnasta.

Jätehuoltomääräyksissä annetaan jätehuoltoon ja sen järjestämiseen liittyviä määräyksiä.

Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Loviisassa, Pornaisissa, Porvoossa, Sipoossa, Siuntiossa, Raaseporissa ja Vihdissä.

Jätehuoltomääräysten perusteluissa on esitetty yksityiskohtaiset perustelut jokaiselle määräykselle.

Jätehuoltomääräysten ymmärrettävyyttä helpottamaan on laadittu tietopaketti "Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan". Pakettiin on koottu kuntalaisille yleistä tietoa koko jätehuoltojärjestelmästä.

 

Taksa ja maksut

Kunta on velvollinen järjestämään alueensa asuin- ja vapaa-ajankiinteistöillä syntyvän yhdyskuntajätteen sekä julkisessa toiminnassa syntyvän asumisjätteenkaltaisen jätteen kuljetuksen. Jätteenkuljetuksen kustannusten kattamiseksi jätteenhaltijoilta peritään kunnan hyväksymään taksaan perustuvia jätemaksuja.

Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää kunnassa käytössä olevat jätemaksut ja niiden yksityiskohtaiset perusteet. Taksanmukaiset euromääräiset jätemaksut poikkeavat toisistaan jonkin verran kunnittain, sillä ne perustuvat alueellisiin jätteenkuljetusten kilpailutuksiin.

Uudenmaan jätelautakunnan asettama jätetaksa on voimassa seuraavissa kunnissa: Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Porvoo, Pornainen, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Jätelautakunta määrää maksuunpanopäätöksillään jätemaksut maksuunpantaviksi. Laskutuksen suorittaa kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö Rosk'n Roll Oy Ab, jolle maksut myös suoritetaan. Mahdolliset jätemaksuja koskevat muistutukset on osoitettava maksuunpanosta päättävälle viranomaiselle kirjallisesti 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta.

Jätetaksa ja jätemaksut Uudenmaan jätelautakunnan alueella

Neljä eri kokoista jäteastiaa. Fyra sopkärl.