LOMAKKEET

Jätehuoltoon liittyminen

Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä jätehuoltoyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:hen.

Yhteinen jäteastia

Yhteisastiaa voidaan käyttää sekajätteen keräämiseen. Yhteisastian käyttöönotosta tai tietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava.

Jäteastian tyhjennysten keskeytys määräajaksi

Lomamatkan tai muun pidemmän poissaolon vuoksi voidaan jäteastian tyhjennykset keskeyttää tilapäisesti.

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Jäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa joka on suojattu haittaeläimiltä ja hyöty- ja vaaralliset jätteet lajitellaan.
Jäteastia on tyhjennettävä niin usein, että jäte mahtuu astiaan ja astian kansi voidaan aina sulkea. Sekajätteen tyhjennysvälin pidennys ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle.