LOMAKKEET

Jätehuoltoon liittyminen

Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä jätehuoltoyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:hen.

Yhteinen jäteastia

Jätteiden keräämiseen voi käyttää yhteisastiaa. Yhteisastian käyttöönotosta tai tietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava.

Jätehuoltopalvelun määräaikainen keskeytys

Lomamatkan tai muun pidemmän poissaolon vuoksi voidaan jäteastian tyhjennykset keskeyttää tilapäisesti.

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa. Lisäksi hyöty- ja vaaralliset jätteet tulee lajitella.