020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Lomakkeet

Lomakkeiden tietoja käsitellään Uudenmaan jätehuoltoviranomaisen lisäksi Rosk’n Roll Oy Ab:ssa perustuen sopimukseen henkilötietojen käsittelystä jätehuoltopalvelujen tuottamiseksi.

Toimittakaa valtakirja jätehuoltoviranomaiselle, jos teette hakemuksen toisen henkilön puolesta. Valtakirjan voi toimittaa sähköpostitse tai postitse.

Jätehuoltoon liittyminen

Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä jätehuoltoyhtiö Rosk´n Roll Oy Ab:hen.

Kompostointi-ilmoitus

Lomakkeella asukkaat voivat ilmoittaa tietoja biojätteen pienmuotoisesta kompostoinnista kiinteistöllä kompostointirekisteriin.

Usein kysytyt kysymykset kompostointi-ilmoituksesta

Yhteinen jäteastia

Jätteiden keräämiseen voi käyttää yhteisastiaa. Yhteisastian käyttöönotosta tai tietojen muuttumisesta on aina ilmoitettava.

Jätehuoltopalvelun määräaikainen keskeytys

Lomamatkan tai muun pidemmän poissaolon vuoksi voidaan jäteastian tyhjennykset keskeyttää tilapäisesti.

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää mikäli biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan lämpöeristetyssä kompostorissa. Lisäksi hyöty- ja vaaralliset jätteet tulee lajitella.

Jätevesilietteiden omatoiminen tai pienimuotoinen käsittely

Jätevesilietteen omatoimisesta tai pienimuotoisesta yhteisestä käsittelystä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen käsittelyn aloittamista.