SAMMANTRÄDEN

Avfallnämndens protokoll framläggs för allmänheten under 14 dagar på kontoret vid Munka avfallscentral, Munkabacken 51 08500 Lojo följande arbetsdag en vecka efter protokollets justering. Kopior av protokollen framläggs till påseende även i medlemskommunernas och -städernas kanslier.

Mötestidtabell:

Tidpunkt för avfallsnämndens följande sammanträde meddelas senare.

Föredragningslistor och protokoll hittas här.