020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Sammanträden

Avfallsnämndens protokoll hålls offentligt framlagt till påseende under 30 dagar på kontoret vid Munka avfallscentral, Munkabacken 51, 08500 Lojo, följande arbetsdag efter protokollets justering. Kopia av protokollet framläggs till påseende även i medlemskommunernas och -städernas kanslier.

Mötestidtabell:

Tidpunkt för avfallsnämndens följande sammanträde meddelas senare.

Föredragningslistor och protokoll:

fr.o.m. 25.10.2023 hittas här.
t.om. 24.10.2023 hittas här.