SAMMANTRÄDEN

Avfallnämndens protokoll framläggs för allmänheten under 14 dagar på kontoret vid Munka avfallscentral, Munkabacken 51 08500 Lojo följande arbetsdag en vecka efter protokollets justering. Kopior av protokollen framläggs till påseende även i medlemskommunernas och -städernas kanslier.

Mötestidtabell:

Avfallsnämnden sammanträder följande gång den 28.5.2020.

 

Föredragningslistor och protokoll hittas här.