Nylands avfallshanteringsmyndighet

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för tolv kommuner och ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

Avfallshanteringsmyndigheten gör upp avfallshanteringsföreskrifter, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallshanteringsmyndigheten sköter om avfallshanteringens myndighetsärenden som enligt avfallslagen är på kommunernas ansvar och som kommunerna har gett över till avfallshenteringsmyndigheten att sköta.

Avfallshanteringsmyndigheten övervakar att dess beslut följs och avfallshanteringen fungerar. Verksamheten sker i ett nära samarbete med avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab och kommunernas miljöskyddsenheter.