Förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Om ni vill skicka en blankett som ifylls för hand, kan den skrivas ut.

Blankett för utskrift

Steg 1 av 4

Blandavfallskärlet kan tömmas med längre intervall än två veckor om fastighetens avfallshantering följer avfallshanteringsföreskrifterna och nedanstående kriterier uppfylls:


-bioavfallet komposteras i en värmeisolerad kompostbehållare som är skyddad för skadedjur eller bioavfallet samlas separat


-återvinnbart och farligt avfall sorteras och förs till en för ändamålet avsedd mottagningsplats


- avfall bränns inte i syfte att minska på avfallsmängden

Avfallshanteringsmyndigheten gör komposteringsinspektiponer på fastigheterna.
Förlängningen av tömningsintervallet får ej orsaka luktolägenheter eller övriga olägenheter för hälsan eller miljön. Bristfälligt ifyllda ansökningar förlänger ansökans behandlingstid. Fyll i alla uppgifter, uppgifterna märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Sökandes kontaktuppgifter

Blankettens uppgifter sänds till den angivna e-postadressen
Jag vill ha information om ansökans behandling