020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Helsingfors förvaltningsdomstol har givit sitt beslut gällande besvären över slamtransportbeslutet av Nylands avfallsnämnd. Alla besvär gällande Nylands avfallsnämnds beslut 13 § 24.8.2021 har förkastats.

Nylands avfallsnämnd beslutade på sitt möte 24.8.2021 att man övergår till kommunalt anordnad slamtransport i alla kommuner på nämndens område.

I praktiken betyder detta att det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll konkurrensutsätter och ordnar slamtransporterna i fortsättningen. Den kommunala transporten börjar stegvis och entreprenadområdesvis från och med hösten 2024. Slamtransporten ordnas som kommunal service på hela området senast hösten 2026.