Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat alla besvär över avfallsnämndens beslut gällande slamtransport

Helsingfors förvaltningsdomstol har givit sitt beslut gällande besvären över slamtransportbeslutet av Nylands avfallsnämnd. Alla besvär gällande Nylands avfallsnämnds beslut 13 § 24.8.2021 har förkastats.

Nylands avfallsnämnd beslutade på sitt möte 24.8.2021 att man övergår till kommunalt anordnad slamtransport i alla kommuner på nämndens område.

I praktiken betyder detta att det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll konkurrensutsätter och ordnar slamtransporterna i fortsättningen. Den kommunala transporten börjar stegvis och entreprenadområdesvis från och med hösten 2024. Slamtransporten ordnas som kommunal service på hela området senast hösten 2026.

Kommentarerna är stängda för denna post.