020 690 145  |  ujlk@ujlk.fi

Kompostering hemma på gården är ett bra sätt att ta till vara bioavfallet och återvinna näringsämnen.  Enligt avfallslagen bör man göra en komposteringsanmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller samtliga fastigheter som komposterar, både i tätorter och på glesbygden. Även om man komposterar endast under en viss tid på året, till exempel på fritidsbostaden, bör man anmäla om det till kommunens avfallshanteringsmyndighet. Detta betyder dock inte att man måste börja kompostera.

På Nylands avfallsnämnds område kan man göra anmälan på blanketten som finns på webbplatsen ujlk.fi/sv/.  För att fylla i anmälan behövs Rosk’n Rolls kundnummer som finns till exempel på avfallsfakturan. I anmälan fylls uppgifter om kompostering och kompostorn samt ansvarspersonens kontaktuppgifter i.

Om man redan har en kompostor i bruk, ska anmälan göras direkt. Det gäller även kunder som före år 2022 meddelat att de komposterar. De bör nu göra en uppdaterad anmälan. I fortsättningen bör anmälan förnyas med fem års mellanrum.

Det är viktigt att komma ihåg är att matrester endast får komposteras i en sluten och värmeisolerad kompostbehållare med tätt lock och botten.

Kompostering av trädgårdsavfall behöver man däremot inte göra en anmälan om.

Med hjälp av komposteringsanmälningarna samlar man in information om behandlingen av bioavfall samt dess återvinningsprocent i Finland.

Fram till årsskiftet har cirka 6500 komposteringsanmälningar gjorts i västra och i östra Nyland.

Att fylla i en komposteringsanmälan leder inte till en komposteringsinspektion. Avfallshanteringsmyndigheten kan göra stickprovsaktiga inspektioner, men meddelar alltid om dem i förväg. Under besöken ger myndigheten samtidigt råd om kompostering.

Komposteringsanmälan påverkar inte avfallshanteringsavgifterna.

Avfallshanteringsmyndigheten har sammanställt de vanligaste frågorna om komposteringsanmälan och svar på dem på sin webbsida.

Nylands avfallshanteringsmyndighet

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som avfallshanteringsmyndighet för tolv kommuner och ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna. Verksamhetsområdet omfattar följande kommuner; Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Tilläggsinformation för media: avfallsinspektör Malin Kurkisuo, 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi